Definície

RF EMP

Elektromagnetické vlny s rádiovými frekvenciami (RF) sú súčasťou neionizujúceho elektromagnetického spektra v rozsahu 10 kHz - 300 GHz (hoci rôzne zdroje sa v tejto definícii rozsahu líšia). V našej EIO zahŕňame aj extrémne nízke frekvencie (30Hz - 10kHz).

Tieto RF vlny sa tiež nazývajú elektromagnetické žiarenie alebo len žiarenie.

Elektromagnetické žiarenie je vyžarované v diskrétnych jednotkách nazývaných fotóny a má zároveň vlastnosti vĺn. Pohybuje sa vesmírom rýchlosťou svetla.

Žiarenie má dve zložky - elektrické a magnetické pole. To vytvára takzvané elektromagnetické pole (EMP). Rádiofrekvenčné elektromagnetické pole (RF EMP) je pole okolo vlny v rádiovom spektre.

Keď meriame "silu" týchto polí, meriame hustotu výkonu vyjadrenú vo W/m2 (Watt na meter štvorcový).

Zdroj:
https://www.researchgate.net/figure/Figure-1-1-Radio-frequency-spectrum-1_fig1_308904991

Very confusing nomenclature

The classification system has its origin in radar work during Second World War. A lack of standardization has succeeded in confusing just about everyone. Wartime secrecy concerns were so great that the radar design community didn´t even standardize nomenclature with engineers involved in other communications research elsewhere. We are still living with the resulting legacy of confusion:

R. Timothy Hitchcock, Nonionizing Radiation Committee
Radiowaves frequency: 3 kHz – 300 MHz
Microwaves frequency: 300 MHz – 300 GHz

NASA
Radiowaves frequency: < 3 GHz
Microwaves frequency: 3 GHz – 300 GHz

Encyklopedia Britannica
Radiowaves frequency: 3 Hz – 1 GHz
Microwaves frequency: 1 GHz – 300 GHz

IEEE 521-1984
Radiowaves: 3MHz – 1 GHz
Microwaves: 1 GHz – 110 GHz

ITU Radio Regulations
Radio spectrum: 3 Hz – 3,000 GHz


Below about 10 kHz it is practically not possible to use antennas, so very few radio systems use frequencies below this, because antennas should be very large (kilometers in diameter).

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.