Definície

RF EMP

Elektromagnetické vlny s rádiovými frekvenciami (RF) sú súčasťou neionizujúceho elektromagnetického spektra v rozsahu 10 kHz - 300 GHz (hoci rôzne zdroje sa v tejto definícii rozsahu líšia). V našej EIO zahŕňame aj extrémne nízke frekvencie (30Hz - 10kHz).

Tieto RF vlny sa tiež nazývajú elektromagnetické žiarenie alebo len žiarenie.

Elektromagnetické žiarenie je vyžarované v diskrétnych jednotkách nazývaných fotóny a má zároveň vlastnosti vĺn. Pohybuje sa vesmírom rýchlosťou svetla.

Žiarenie má dve zložky - elektrické a magnetické pole. To vytvára takzvané elektromagnetické pole (EMP). Rádiofrekvenčné elektromagnetické pole (RF EMP) je pole okolo vlny v rádiovom spektre.

Keď meriame "silu" týchto polí, meriame hustotu výkonu vyjadrenú vo W/m2 (Watt na meter štvorcový).

Zdroj:
https://www.researchgate.net/figure/Figure-1-1-Radio-frequency-spectrum-1_fig1_308904991
© 2022 Európania za bezpečné pripojenia.