Novinky Tlačová správa 20. máj 2022

Svetový deň včiel - 20. máj

„Európania za bezpečné pripojenia“ vyzývajú na lepšiu ochranu včiel pred mikrovlnným žiarením na Svetový deň včiel – 20. mája

Včely na celom svete miznú. Nazýva sa to „colony collapse disorder“ (záhada miznúcich včiel medonosných) a viedla k masívnej strate kolónií bez známok chorôb. Včely jednoducho opustia úle a nedokážu sa vrátiť. Mikrovlnné žiarenie je silným kandidátom na príčinu.

Výskumníci z Landau University v Nemecku navrhli jednoduchý experiment pre študentov kurzu Prírodné vedy. Pripravili osem mini-úľov, každý s približne 8 000 včelami. Štyri z nich boli vybavené stanicou DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) v spodnej časti úľa a ďalšie štyri bez stanice DECT slúžili ako kontrolná skupina. V kontrolnej skupine sa 16 z 25 včiel vrátilo za 45 minút. V prípade úľov vystavených mikrovlnám sa však do jedného úľa nevrátili vôbec žiadne včely a do druhého len šesť.

Mnohé štúdie dokazujú, že mikrovlnné žiarenie nie je bezpečné. Mobilná sieť 5G nebola pred uvedením na trh testovaná na vplyv na zdravie a životné prostredie, a preto ju možno považovať za experiment na ľudstve a životnom prostredí.

Postihnuté nie sú len včely. Biodiverzita vo všeobecnosti klesá. 1 miliónu živočíšnych a rastlinných druhov na celom svete hrozí vyhynutie – za 27 rokov sa celková biomasa lietajúceho hmyzu v chránených oblastiach znížila o viac ako 75%. Musí to byť spôsobené inými znečisťujúcimi látkami, ako sú už namerané. Je vysoko pravdepodobné, že jednou z príčin je bezdrôtové žiarenie.

Keďže 5G zvýši úroveň mikrovlnného žiarenia a keďže 5G využíva nové vyššie frekvencie, ktoré sa ukázali ako vysoko absorbované hmyzom, žiadame prísnejšiu reguláciu na ochranu včiel, ako aj ľudského zdravia.

„Európania za bezpečné pripojenia“ je koalícia národných a medzinárodných organizácií, ktorá si uvedomuje nepriaznivé dôsledky moderných komunikačných technológií. Zdôrazňujeme, že nie sme proti technológiám, ale za bezpečné technológie a bezpečné pripojenie.

V našej Európskej iniciatíve občanov (EIO) „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ máme 23 návrhov. Medzi nimi požadujeme novú smernicu týkajúcu sa limitov vystavenia RF EMP na ochranu fauny a flóry (návrh 10 našej EIO) a začlenenie monitorovania všetkých biologických škodlivých parametrov RF EMP, ako je uvedené v našom návrhu 16 našej EIO.

press release bees
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.