Novinky Naša tlačová správa 15 August 2022

Verdikt nemeckého súdu - majitelia nehnuteľností so základňovými stanicami by mohli byť braní na zodpovednosť za škody súvisiace s EMP

Európania za bezpečné pripojenia – iniciátor Európskej iniciatívy občanov (EIO) „Stop 5G – Zostaň pripojený, ale chránený“ – vítajú toto rozhodnutie súdu a označujú ho za nevyhnutný krok k riešeniu všadeprítomného znečistenia bezdrôtovým žiarením. Toto je varovanie pre obce a súkromných vlastníkov nehnuteľností od nemeckého súdu. Majitelia nehnuteľností s vysielačmi môžu byť braní na zodpovednosť za škody súvisiace s EMP.

Krajský súd v Münsteri potvrdzuje, že za škodu spôsobenú prevádzkou systému nezodpovedá len prevádzkovateľ rádiového systému, ale aj vlastník nehnuteľnosti, ktorý ju sprístupňuje na prevádzku systému.

V prípade škody môžu teda tretie osoby niesť zodpovednosť rovnako ako prevádzkovateľ zariadenia. Len málo obcí a vlastníkov pozemkov, ktoré prenajímajú svoje pozemky na prevádzkovanie základňových staníc, si pravdepodobne uvedomuje toto riziko vlastnej zodpovednosti.

Keďže dokonca aj oficiálny orgán európskeho parlamentu zodpovedný za posudzovanie technológií (STOA) poukazuje na to, že limitné hodnoty pre polia elektromagnetického žiarenia sú príliš vysoké, minimálne 10-násobne, títo vlastníci nehnuteľností nesú legitímnu zodpovednosť.

Stovky vedcov už roky varujú pred nebezpečenstvami mobilnej komunikácie, pretože ich výskum zistil škodlivé účinky hlboko pod oficiálnymi limitmi expozície. Prečítajte si o tomto výskume v Bioinitiative Report a EMF Scientist Appeal.

Ak obce predsa len podpíšu zmluvu, mali by zvážiť, či a do akej miery by sa na krytie tohto rizika zodpovednosti mal použiť rozpočet obce. Dôležité je tiež poznamenať, že poisťovne nekryjú škody na zdraví spôsobené žiarením z mobilnej komunikácie .

Aj keď telekomunikační operátori opakovane tvrdia, že limity dodržiavajú, v žiadnom prípade to nevylučuje ich zodpovednosť a zodpovednosť vlastníkov nehnuteľností. Naopak, federálny súd rozhodol, že výrobcovia alebo telekomunikační operátori sa nemôžu zbaviť viny odkazom na dodržiavanie oficiálnych limitov, ak sú si vedomí alebo si mali byť vedomí vedľajších škodlivých účinkov.

V prejednávanej veci súd jasne uviedol, že obec je zmluvne zodpovedná 30 rokov. Samospráva preto musí prevziať zodpovednosť aj za všetky nové nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť v dôsledku úprav anténnych stožiarov a aplikácie nových rádiových technológií.

Skutočnosť, že telekomunikačné spoločnosti musia poskytovať dobré mobilné pokrytie aj vo vnútri domov, robí túto záležitosť ešte kritickejšou: so stále vyššími frekvenciami sú potrebné vyššie vysielacie výkony systémov mobilných operátorov, čo v konečnom dôsledku zvýši celkové vystavenie žiareniu celej populácie.

Koordinátorka EIO
„Stop 5G – Zostaň pripojený, ale chránený“
Mgr. Petra Bertová Polovková
www.signstop5g.eu

michalovce

Táto tlačová správa odoslaná na úrady

Vážený výbor

Týmto dostávate tlačovú správu týkajúcu sa právneho kroku správnym smerom na zastavenie zavádzania 5G, aby technológia mohla prejsť potrebným, ale chýbajúcim environmentálnym a zdravotným hodnotením.
https://signstop5g.eu/sk/novinky/verdikt-nemeckeho-sudu-zodpovednost

Prosím potvrďte prijatie a pošlite mi, pod akým registračným číslom ste zaregistrovali túto poštu.

S pozdravom . . .

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.