Novinky Spätná väzba pre EK 20. máj 2022

Vyjadrite svoj názor - Ecodesign

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia by rada počula Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétne časové obdobie:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Iniciatíva pre udržateľné výrobky

O iniciatíve: Cieľom tejto iniciatívy, v rámci ktorej sa zreviduje smernica o ekodizajne a v prípade potreby sa navrhnú legislatívne opatrenia, je zabezpečiť, aby výrobky uvádzané na trh EÚ boli udržateľnejšie.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 it is 03 April 2022 - 22 jún 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-pre-udrzatelne-vyrobky_sk

Feedback from Europeans for Safe Connections

We "Europeans for Safe Connections" welcome updating Ecodesign Directive from 2009 because we ask for it in our Europeans citizens' initiative in the Proposal 14.
https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-our-environment/proposal-14

Wireless electronic devices are not included in the current Ecodesign Directive which requires that manufacturers of energy-using products will, at the design stage, be obliged to reduce the energy consumption and other negative environmental impacts of products.

The launch of 5G is expected to bring a plethora of new interconnected devices to the market, most of which will replace their predecessors. Thus, the cycle of buying new and disposing of old is being significantly boosted. Instead of reducing environmental impact and saving energy there would be a whole new industry building thousands of satellites, new generations of an exploding amount of antennas, electronic devices like hundreds of millions of mobile phones, tablets, even internet of underwater things and so on.

We want to include all device groups that accompany digitalization, especially those listed in the previous paragraph, into the Ecodesign Directive in order to improve their energy and resource efficiency as well as their energy security and reduction in demand for natural resources.

According to the EU’s new Circular Economy Action Plan, all electronic devices, especially those, which are used for digitalisation, should also be made "fit for a climate-neutral, resource-efficient and circular economy, reduce waste and ensure that the performance of front-runners in sustainability progressively becomes the norm" The Ecodesign Directive is a possible connecting point for these objectives.

Please always consider that wired connections offer enormous energy savings compared to Wi-Fi without sacrificing comfort.

Best regards
Petra Bertova Polovkova
on behalf of the Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative/F3262049_en

ecodesign feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422207223016809&id=247379643832902
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.