Novinky Spätná väzba pre EK 13. jún 2022

Vyjadrite svoj názor - eZdravie

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia by rada počula Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétne časové obdobie:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Digitálne údaje a služby týkajúce sa zdravia – európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia

O iniciatíve: Účelom európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia je:

- podporovať bezpečnú výmenu údajov o pacientoch (napríklad aj pri cestách do zahraničia), ako aj kontrolu občanov nad údajmi týkajúcimi sa ich zdravia,

- podporovať výskum liečebných metód, liekov, zdravotníckych pomôcok a výsledkov,

- podnecovať prístup k údajom týkajúcim sa zdravia a ich využívanie na účely výskumu, tvorby politík a regulácie s dôveryhodným rámcom riadenia a presadzovaním pravidiel ochrany údajov,

- podporovať digitálne zdravotnícke služby,

- objasniť otázku bezpečnosti a zodpovednosti umelej inteligencie v oblasti zdravia.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 je to 04 Máj 2022 - 28 Júl 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitalne-udaje-a-sluzby-tykajuce-sa-zdravia-europsky-priestor-pre-udaje-tykajuce-sa-zdravia_sk

Spätná väzba od Europeans for Safe Connections

We "Europeans for Safe Connections" are against this initiative as a whole.

Personal data is digital gold. The bigger the dataset - the higher risk of the attack.

- 500 million Facebook user records were stolen in 2021
- 700 million LinkedIn users records were stolen in 2020-2021
- German insurance company Haftpflichtkasse was attacked in July 2021


Processing of personal medical data in a big centralised database is likely to result in a high risk to the fundamental rights and freedoms of individuals.
E.g. Workplace doctors can also reach these databases, so hiring selection will be upon health discrimination, even not revealed!

The Next Generation Internet initiative is designed to create an internet of humans. The European Commission has presented several legislative proposals as part of its digital and data strategies that will facilitate the use and sharing of (personal) data between more public and private parties. But according to the European Data Protection Board this will “significantly impact the protection of the fundamental rights to privacy and the protection of personal data”.

In our european citizens' initiative "Stop (((5G))) – Stay connected but protected" we are worried about medical data collected via wireless. But this eHealth initiative is far worse :(

We see networked medical devices and other mobile health technologies as a double-edged weapon. They have the potential to improve healthcare, but they can be a destructive tool that exposes patients and healthcare organizations to safety and health risks. Our concern is based on publicly known security incidents that undermine confidence in protecting citizens' health or life and medical data privacy of individual.

- 465,000 devices from Abbott’s were recalled by the US Food and Drug Administration (FDA), because Connected pacemakers were in 2017 implicated in a major hacking risk.
https://www.raps.org/regulatory-focus%E2%84%A2/news-articles/2017/8/abbott-recalls-465,000-pacemakers-for-cybersecurity-patch

- In March 2019, the U.S. Department of Homeland Security warned that “low skill level” computer hackers through the Bluetooth can easily gain access to some implanted connected pacemakers, manipulate with it and endanger patient´s life.
https://cdn.stmarytx.edu/wp-content/uploads/2020/10/Study-of-Wireless-Security-Attacks-on-Medical-Devices.pdf

- Researchers were able to overtake control of some wireless insulin pumps and glucose monitoring systems.
https://cdn.stmarytx.edu/wp-content/uploads/2020/10/Study-of-Wireless-Security-Attacks-on-Medical-Devices.pdf


Read our ECI proposal here:
https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-our-data/proposal-19

Best regards
Petra Bertová
on behalf of Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digital-health-data-and-services-the-European-health-data-space/F3293852_en

eHealth feedback
Facebookový príspevok vhodný na zdieľanie:
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.