Novinky Spätná väzba pre EK 13. jún 2022

Vyjadrite svoj názor - otvorené dáta

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia by rada počula Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétne časové obdobie:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Otvorené dáta – dostupnosť verejných dátových súborov

O iniciatíve: V tejto iniciatíve sa vymedzuje zoznam dátových súborov s vysokou hodnotou, ktoré sú vo verejnom sektore (dátové súbory, ktorých opakované použitie môže mať významný prínos pre spoločnosť a hospodárstvo). Cieľom pravidiel EÚ je sprístupniť viac informácií financovaných z verejných zdrojov pre nové informačné produkty a inovácie, najmä v oblasti umelej inteligencie.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 4 je to 24 Máj 2022 - 21 Jún 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Otvorene-data-dostupnost-verejnych-datovych-suborov_sk

Spätná väzba od Europeans for Safe Connections

We "Europeans for Safe Connections" welcome this initiative because in our european citizens' initiative "Stop (((5G))) – Stay connected but protected" we also write that according to the Aarhus Convention EU citizens have a right to ensure that the most up-to-date scientific data is taken into account when the EU adopts policies for the protection of the environment. Citizens have a right to access environmental information, to public participation in environmental decision-making processes and to access to justice.

https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-all-life-on-earth/proposal-9

We suggest to incorporate also telecommunication masts including small cells, wireless access points and other similar transmitters into public datasets under category 1) geospatial with these key attributes:

- Unique identifier;
- GPS location;
- RF EMF parameters (average + lows + peaks, all in a timelaps graphic format)
- technical parameters (operator, power, antenna type)
- photos of the location of the transmitter in relation to the surrounding buildings
- date of actualisation

These information is already public by law e.g. in Poland.

Telecommunication companies claim that they build them in public interest so let's include them into public database.

Best regards
Petra Bertová
on behalf of Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Open-data-availability-of-public-datasets/F3293854_en

opendata feedback
Facebookový príspevok vhodný na zdieľanie:
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.