Podporujú nás 7. november 2021

List od profesorky Bardócz

List o podpore občianskej iniciatívy EÚ 5G

Maria Curie zachránila veľa životov tým, že dlho nosila rádioaktívny izotop v náručí. Jej dobrovoľný experiment, ktorý si sama spôsobila, ju stál veľa utrpenia a nakoniec skončil jej smrťou. Jej obeť nebola márna, pretože upozornila ľudstvo na nebezpečenstvo radiačného poškodenia.

Moderná fyzika a biológia už pozná účinky elektromagnetického žiarenia rôznych frekvencií a energií na biologické systémy. Škodlivé účinky žiarenia druhej, tretej a štvrtej generácie EMP boli opísané v množstve vedeckých publikácií, od účinkov na srdce až po zníženú plodnosť. Tieto technológie boli zavedené bez vyžiadania súhlasu ľudí. Nebezpečenstvá neboli popísané, boli zdôraznené len výhody.

V prípade 5G neboli vykonané žiadne základné experimenty alebo ak áno, dáta nie sú dostupné širokej verejnosti. Nepoznáme účinky 5G žiarenia na opeľovače, rastliny, vtáky, zvieratá v našom prostredí a nás, ľudí. Nevieme, aké dávky znesieme bez ujmy na zdraví a nakoľko už nám zdraviu škodí. Reklamy opäť len zdôrazňujú výhody, rýchly internet, lepší prístup, rýchlejšie sťahovanie, inteligentné merače a koľko energie ich používaním ušetríme a podobne.

Zdá sa, že celosvetové rýchle nasadenie 5G bolo skôr ako bezpečnostné analýzy a opäť, bez nášho vedomia, sme súčasťou nekontrolovaného experimentu bez nášho súhlasu. O našej bezpečnosti rozhodujú štátne spoločnosti namiesto vládnych agentúr a expertov, proti ktorým dokonca strácame právo protestovať. Nechceme sa dobrovoľne stať pokusnými králikmi.


Zsuzsa Bardócz
profesorka, biologička, D. Sc.
alternatívna Nobelova cena - víťazný výskumník génov
Maďarsko

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.