Podporujú nás 30. september 2021

List od profesora Nyberga a profesora Hardella

Všetkým občanom EÚ, ktorí zvažujú podpísanie iniciatívy EIO

Viac ako 400 vedcov a lekárov (vrátane 80 profesorov) podporilo našu 5G výzvu EÚ, ktorá požaduje – podobne ako Európska občianska iniciatíva (EIO) „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“, aby EÚ musela podniknúť kroky na vyhlásenie moratória a uplatnila zásadu predbežnej opatrnosti s cieľom chrániť zdravie a životy v Európe. Preto musí EÚ „prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie rozširovania radiácie“ a zaistiť striktnejšie smernice pre elektromagnetické žiarenie s cieľom chrániť životné prostredie, hmyz, zvieratá a ľudí, najmä deti a plody. My ktorí sme zodpovední za výzvu 5G, podporujeme, aby ste podpísali túto iniciatívu a aby Európska komisia realizovala požiadavky a návrhy zákonov stanovené v tejto iniciatíve.

1. Súčasné „bezpečnostné pokyny“ pre vystavenie rádiovej frekvencii / mikrovlnnému žiareniu neposkytujú dostatočnú ochranu, pretože ako sa uvádza vo výzve 5G: „Bezpečnostné pokyny chránia priemysel, nie zdravie“, najmä pre deti, tehotné ženy, opeľujúci hmyz, zvieratá a rastliny. Preto musia byť prijaté zákony na ochranu všetkého života pred škodlivými rádiovými frekvenciami a mikrovlnným žiarením.

2. Výzva uvádza: „5G vedie k masívnemu zvýšeniu povinného vystavenia bezdrôtovému žiareniu“. Žiarenie spôsobené masívnym nárastom elektronických zariadení, antén a satelitov ohrozuje klímu, biodiverzitu a prirodzené biotopy. Preto musia byť prijaté zákony, ktoré budú chrániť životné prostredie pred všetkými vplyvmi 5G a bezdrôtovej digitalizácie.

3. Vo výzve 5G vyzývame EÚ: „Aby prijala všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF-EMF, kým nezávislí vedci nezaručia, že 5G a celkové úrovne žiarenia spôsobené RF-EMF (5G spolu s 2G, 3G, 4G a WiFi) nebudú škodlivé.

Preto odporúčame všetkým občanom EÚ, aby podpísali túto iniciatívu – Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený – za zdravšiu, bezpečnejšiu a istejšiu budúcnosť pre ľudí, najmä deti v Európe.

Iniciátori výzvy 5G EÚ,


Rainer Nyberg
EdD, MPS, emeritný profesor
Vasa, Fínsko

Lennart Hardell
MD, PhD, profesor (vo výslužbe)
Örebro, Švédsko

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.