Riešenia

Príloha

Kvôli mnohým nebezpečenstvám vyplývajúcim z 5G požadujeme moratórium na nasadenie 5G, kým nebudú úplne preskúmané všetky nepriaznivé účinky. Žiadame EÚ, aby dodržiavala zákony a hodnoty EÚ a navrhla tieto právne predpisy:

Ďalšie prílohy:

land green
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.