Riešenia

Naše ciele

Nasadzovanie 5G hazarduje s našimi právami na zdravé životné prostredie, slobodu a súkromie.

Vyzývame Komisiu, aby navrhla právne predpisy na ochranu občanov a životného prostredia pred týmito ujmami:

Ľudia, fauna a flóra sú poškodzované žiarením. Súčasné expozičné limity poskytujú nedostatočnú ochranu – najmä pre zraniteľné osoby (ako deti, tehotné ženy, pacientov, seniorov), zvieratá, opeľujúci hmyz a rastliny.

Zaveďte predpisy na ochranu všetkých foriem života
pred rádiovými frekvenciami a mikrovlnným žiarením
*


S 5G sa prudko rozrastie množstvo pripojených elektronických zariadení, antén a satelitov. To spôsobí neudržateľnú spotrebu energie, emisie žiarenia, škodlivú ťažbu a znečistenie, čo ďalej ohrozí biodiverzitu a prírodné biotopy.

Zaveďte prísnejšie predpisy na ochranu životného prostredia pred všetkými dopadmi 5G a digitalizácie *


5G umožňuje masívny zber údajov a dohľad vďaka prepojeným objektom. To predstavuje zvýšené riziko kybernetickej kriminality, úniku dát, krádeží, kšeftovania a zneužitia umelej inteligencie.

Zaveďte účinnú ochranu údajov na zabezpečenie nášho súkromia, bezpečnosti a slobody *


* Konkrétne návrhy sú uvedené v prílohe.

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.