Ochrana našich údajov

Návrh 20

Chrániť občanov pred rastúcou počítačovou kriminalitou uplatňovaním zásady minimalizácie údajov na zber prostredníctvom bezdrôtového pripojenia (ako sú lekárske a bankové údaje).


Podrobné vysvetlenie

Mnohí odborníci poukazujú na to, že 5G a pripojené objekty a telá dramaticky zvýšia nebezpečenstvo straty údajov a počítačovej kriminality:

— veľa prenosov bude prebiehať cez bezdrôtové pripojenia, čím sa znásobí riziko odpočúvania

— týmito zariadeniami sa bude prenášať oveľa viac údajov vrátane citlivých údajov. Máme zvlášť obavy týkajúce sa údajov, na ktoré sa vzťahuje lekárske tajomstvo (lekárske hodinky, načúvacie pomôcky).

Mnohé európske legislatívne texty zaviedli opatrenia na boj proti počítačovej kriminalite vrátane:

Dohovor o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001, Rada Európy, Budapešť

Smernica 2013/40 o útokoch na informačné systémy

Smernica 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie spoločnej vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii, známa ako „smernica o NIS“

Nariadenie 2019/881 o ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii v oblasti kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií

O ďalších opatreniach v súčasnosti rokujú vlády EÚ a Európsky parlament.

Zdá sa nám však dôležitejšie znížiť riziká uplatňovaním zásady minimalizácie údajov (článok 5 písm. c) nariadenia GDPR) na zhromažďované a uchovávané údaje a bez výnimky zakázať komercializáciu údajov súvisiacich s lekárskym tajomstvom (článok 9 GDPR).

Právne argumenty pre náš návrh sú:

Podľa článku 5-1 GDPR musia byť spracúvané osobné údaje „relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú“.

objects
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.