Ochrana všetkého živého na Zemi

Návrh 6

Nahradiť bezdrôtové pripojenie káblami. Urobiť tak okamžite na miestach, ako sú nemocnice, materské školy, školy, domovy dôchodcov a všetky verejné budovy.


Podrobné vysvetlenie

(Aktualizované v auguste 2022: Vrchný tribunál v Spojenom kráľovstve rozhodol, že rada musí zabezpečiť špeciálne vzdelávanie pre študentov, ktorí majú elektromagnetickú senzitivitu a sú obzvlášť citliví na signály Wi-Fi.)

Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia 1815 v bode 8.3.2. uvádza: „pre deti vo všeobecnosti a najmä v školách a triedach uprednostňovať káblové pripojenie na internet a prísne regulovať používanie mobilných telefónov školákmi v priestoroch školy

a v bode 8.2.4. „odporúčame doma používanie káblových pevných telefónov“.

Výhody káblových riešení sú:

 • oveľa odolnejšie voči chybám počas prenosu
 • efektívnejšia spotreba energie
 • bezpečné pre dlhodobé používanie
 • mnohonásobne nižšie rádiofrekvenčné žiarenie
 • poskytuje vyššiu mieru bezpečnosti prenosovej prevádzky vďaka zníženej možnosti odpočúvania
 • nezávisí od podmienok prostredia, ako je počasie (vlhkosť), prekážky v ceste a útlm materiálov

Európsky hospodársky a sociálny výbor zverejnil stanovisko s názvom Bezpečné nasadenie 5G – súbor nástrojov EÚ. V bode 4.10 sa uvádza: „...Riešenia, ktoré by mohli byť navrhnuté na doplnenie komunikačnej infraštruktúry 5G, zahŕňajú používanie pevných dátových pripojení existujúcimi nerádiovými technológiami (ethernetové káble, optické vlákna atď.) v situáciách, keď je nepohyblivé (napr. bankomaty, bankové POS, priemyselné roboty, diaľkovo ovládané medicínske roboty atď.) a tam, kde pôsobia veľkí používatelia prenosu dát (poskytovatelia digitálnych služieb, spoločnosti/podniky atď.); Internet vecí IoT prítomný v pevných, nemobilných miestach (Smart Home, Smart City, senzory na zariadeniach verejných služieb atď.)“

Na realizáciu nášho návrhu pre nemocnice, škôlky, školy, domovy dôchodcov a všetky verejné budovy (citlivé miesta):

 • Káble by mali byť vždy prvou možnosťou (namiesto bezdrôtového pripojenia).
 • Učitelia a rodičia musia byť poučení o nebezpečenstvách bezdrôtových zariadení, najmä v blízkosti detí.
 • Regulujte používanie Wi-Fi na citlivých miestach ako na Cypre, kampaň cyperských nemocníc, v Rusku alebo vo Francúzsku. Bluetooth, mobilné dáta a podobné technológie (teda všetky bezdrôtové funkcie) si vyžadujú rovnaký prístup.
 • Bezdrôtové funkcie musia byť predvolene nastavené na „Vypnuté“ na zariadeniach, ako sú smerovače, tlačiarne, chladničky...
 • Bezdrôtové zariadenia musia mať externý fyzický spínač na manuálne zapnutie/vypnutie bezdrôtových funkcií.
 • Keď používateľ povolí bezdrôtovú funkciu, predvolené nastavenia musia byť nastavené na najnižšiu prevádzkovú úroveň.
 • Keď sa bezdrôtové funkcie na zariadeniach nepoužívajú, musia byť nastavené na „SPÁNOK“. Napríklad patent W02004075583 – ZNÍŽENIE ELEKTROSMOGU V BEZDRÔTOVÝCH LOKÁLNYCH SIEŤACH zavádza systém, ktorý „po vopred definovanom časovom intervale bez pripojenia signálu základňová stanica prejde z normálneho vysielacieho-prijímacieho režimu do režimu spánku, v ktorom nie je žiadny signál signály a/alebo iné rádiofrekvenčné signály sa prenášajú zo základnej stanice."
 • Odmietnuť inteligentné merače (smart merače elektriny, tepla, plynu a vody) s komponentmi rádiového prenosu a nahradiť ich káblovými riešeniami. Vo Francúzsku aj v Holandsku nie je povinnosť nahradiť konvenčné meracie systémy bezdrôtovými inteligentnými meračmi, ktoré vyžarujú RF EMP. Na Najvyššom súde Južnej Afriky v roku 2017 bolo navrhnuté, aby štandardné (predvolené) nastavenie inteligentných meračov pre internetové pripojenie bolo káblové. To prináša zvýšenú bezpečnosť údajov, rýchlejšiu širokopásmovú infraštruktúru a žiadne nevyužité emisie RF EMP.
 • Mali by sa uprednostňovať a vyvíjať alternatívne technológie pre mobilný prenos v interiéri. Všetky nové technológie musia byť testované na účinky na zdravie a životné prostredie.
spot
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.