Ochrana všetkého živého na Zemi

Návrh 7

Vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách spojených s bezdrôtovými pripojeniami a o tom, ako minimalizovať vystavenie sa ich účinkom (napr. používanie káblov).


Podrobné vysvetlenie

Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia 1815 v bode 8.3.1. uvádza: „vyvinúť v rámci rôznych ministerstiev (školstvo, životné prostredie a zdravie) cielené informačné kampane zamerané na učiteľov, rodičov a deti, aby ich upozornili na špecifické riziká predčasného, neuváženého a dlhodobého používania mobilných telefónov a iných zariadení vyžarujúcich mikrovlny

a v bode 8.1.3. „zaviesť informačné kampane a kampane na zvýšenie povedomia o rizikách potenciálne škodlivých dlhodobých biologických účinkov na životné prostredie a ľudské zdravie, najmä so zameraním na deti, tínedžerov a mladých ľudí v reprodukčnom veku“.

Naša požiadavka je

  • aby bola verejnosť plne informovaná o potenciálnych zdravotných rizikách vyplývajúcich z RF EMP a aby bola poučená o stratégiách znižovania škôd (napr. cyperská národná kampaň)
  • aby sa ľuďom odporučilo, aby na noc vypínali bezdrôtové funkcie (napr. Wi-Fi, mobilné dáta, Bluetooth atď.) a ubezpečili sa, že nie sú ožarovaní zvonku, aby sa telu pomohlo zregenerovať sa z dennej expozície
  • žiadna reklama na bezdrôtové zariadenia pre deti alebo s deťmi (tak ako to majú vo Francúzsku)
  • zdravotnícki pracovníci budú informovaní o biologických účinkoch RF EMP a budú im poskytnuté školenia o liečbe pacientov s elektromagnetickou citlivosťou
  • že vzdelávací program bude financovaný s cieľom zahrnúť vzdelávanie o škodlivých účinkoch RF EMP do národných vzdelávacích plánov v členských štátoch pre rodičov, základné a stredné školy.

So stúpajúcim počtom zariadení sa pri príprave platnej legislatívy nepočítalo. Zamestnanci si napríklad neuvedomujú riziká vyplývajúce z:

  • veľa ľudí počas práce na svojom pracovisku alebo dokonca pracujúcich z domu je nechcene ožarovaných alebo nechcene ožaruje ostatných častými mobilnými telefónmi
  • Mnoho zamestnancov v hypermarketoch, supermarketoch, logistike, reštauráciách používa bezdrôtové zariadenia, ako sú handsfree zariadenia, bluetooth zariadenia, DECT telefóny, skenovanie čiarových kódov alebo platobné terminály
condom
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.