Riešenia

Úvod do podrobnej prílohy

Kvôli mnohým nebezpečenstvám vyplývajúcim z 5G vyzývame na moratórium na nasadenie 5G, vrátane 5G z vesmírnych satelitov, kým nebudú úplne preskúmané jeho nepriaznivé účinky na zdravie, životné prostredie a digitálne práva.

Nasadenie 5G predstavuje experiment na ľudstve a životnom prostredí, pretože neexistujú žiadne štúdie, ktoré by dokázali, že RF EMP je bezpečné a 5G nebolo pred uvedením na trh testované na vplyv na zdravie a životné prostredie.

Táto žiadosť je v súlade s

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.