News Our request 11 November 2022

Phonegate collaboration – info request regarding SAR

Za: AKOS
info.box@akos-rs.si

Od: Društvo za kakovost zdravja
Zveza ekoloških gibanj Slovenije
www.zaslovenijobrez5g.si

Datum: 11.11.2022

Zadeva: Preskusi specifične stopnje absorpcije

Spoštovana v.d. direktorica Muha,

pišemo vam v okviru vaše odgovornosti kot nacionalnega telekomunikacijskega regulatorja za oddajne naprave na trgu, kot so mobilni telefoni, tablice in drugi povezani predmeti. V tej vlogi in v okviru evropskih predpisov ste odgovorni za varnost in zdravje ljudi, ki uporabljajo te naprave, dane v promet v naši državi. Zato nas zanima, ali je vaša agencija izvedla teste specifične stopnje absorpcije (SAR) elektromagnetnega sevanja mobilnih telefonov, tablic in povezanih predmetov na telesu (glava, trup in okončine) in če je, pod kakšnimi pogoji (dobavljeni izdelki proizvajalca ali vzeti iz trgovine)?

Če so bili testi opravljeni pričakujemo, da nam pošljete vsa poročila o testih in jih tudi javno objavite. V Franciji je dr. Marc Arazi, ustanovitelj nevladne organizacije Phonegate Alert že julija 2016 sprožil pravne postopke, zaradi česar je Agence nationale des fréquences (ANFR) objavila na stotine poročil o testih SAR, ki so bila narejena od leta 2012, ne da bila pred tem objavljena. Od junija 2018 je njihov seznam objavljen na uradnem spletnem mestu DATA. Do danes je prek te strani javnosti neposredno dostopnih več kot 750 poročil o testiranju SAR za mobilne telefone.

Po navedenih testih je ANFR 35 modelov mobilnih telefonov označil za neskladne z določili ANFR. Zato so bili sprejeti ukrepi, da se jih umakne s trga ali da se od proizvajalca zahteva, da posodobi vrednost SAR svojega izdelka s posodobitvijo programske opreme. Zato bi radi vedeli ali so bili ti modeli, ki v Franciji veljajo za neskladne, predmet posebne pozornosti vaših služb? In kakšne ukrepe ste sprejeli za zagotovitev varnosti potrošnikov, tudi v skladu z zakonskimi določili AKOS, ki mora skrbeti za javno zdravje?

Po razkritju teh pomembnih kršitev mejnih vrednosti SAR so francoski javni organi zaprosili zdravstveno agencijo ANSES za mnenje o možnih s tem povezanih zdravstvenih tveganjih. V poročilu, objavljenem oktobra 2019, je ANSES javnim organom priporočil:

– Za umik ali posodobitev mobilnih telefonov, ki so bili dani na trg pred junijem 2017 in jih je testiral ANFR, pri katerih SAR presega predpisane ravni. To ustreza več kot 250 modelom;

– Testirati vse SAR v neposrednem stiku s kožo, tj. pri 0 mm, še posebej SAR za trup, ki se še vedno meri pri 5 mm.

Zanima nas, če ste bili seznanjeni s priporočili ANSES? In zdaj, ko smo vašo pozornost usmerili na to priporočilo, kaj nameravate storiti, glede na to, da je bil velik delež teh modelov danih na francoski nacionalni trg, morda v ponudbi na nacionalnem trgu naše države?

Ali nameravate izvajati meritve SAR sami ali v sodelovanju z drugimi organi za mobilne telefone, ki se uporabljajo na nacionalnem trgu v skladu s priporočili ANSES? Francija se je v skladu s priporočili ANSES odločila, da bo pri Evropski komisiji vložila uradni ugovor in zahtevala meritev na telesu SAR pri 0 mm. Zato nas zanima, ali je agencija AKOS naklonjena tej zahtevi in bi podprla francoski predlog pri ustreznih organih EU? Ponovno v zakonski skrbi za javno zdravje, ki jo AKOS nalaga Zakon o elektronskih komunikacijah.

To pismo je bilo napisano v sodelovanju z dr. Marcom Arazijem, Phonegate Alert in Europeans for Safe Connections in je bilo poslano evropskim nacionalnim telekomunikacijskim regulatorjem.

Veselimo se vašega odgovora.

Dovolite nam, da vas ponovno kontaktiramo, če v enem mesecu ne prejmemo odgovora.

Prijazni pozdravi,

Gregor Kos, l.r.
Društvo za kakovost zdravja
smo@zaslovenijobrez5g.si

Karel Lipič, l.r.
Zveza ekoloških gibanj Slovenije
zegslo20@gmail.com

testing
© 2024 Europeans for safe connections.