Trådlös strålning är
varken säker eller hälsosam

Hundratals vetenskapliga studier visar att skadorna på livet ligger långt under de nuvarande gränsvärdena för strålning, och med 5G kommer de att öka betydligt.

Dessutom kommer vi att få se en kraftig ökning av energiförbrukningen, utarmning av sällsynta mineraler och allvarliga kränkningar av vårt privatliv.

Läs mer

Håll dig uppkopplad men skyddad

Därför ber vi EU att införa bestämmelser som skyddar vår hälsa, natur, miljö och integritet.

Våra mål Signera nu

PROBLEM MED TRÅDLÖST OCH 5G

Skadligt för livet

Människor, fauna och flora skadas av strålning. Nuvarande exponeringsgränser ger otillräckligt skydd - särskilt för utsatta människor (som barn, gravida kvinnor, patienter, äldre), djur, pollinerande insekter och växter

Läs mer

Förstör vår miljö

Med 5G kommer mängden anslutna elektroniska enheter, antenner och satelliter att explodera. Ohållbar energiförbrukning, strålningsutsläpp, skadlig gruvdrift och föroreningar kommer att följa, vilket kommer att äventyra biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer

Läs mer

Hotar vår integritet

5G möjliggör massiv datainsamling och övervakning av anslutna objekt. Detta kommer att öka risken för it -kriminalitet, dataläckage, stöld, återförsäljning och missbruk av artificiell intelligens

Läs mer

VÅRA KRAV TILL EU -KOMMISSIONEN

Skydd av våra liv

Stifta lagar för att skydda allt liv från radiofrekvens och mikrovågsstrålning

Läs mer

Skydd av vår miljö

Stifta lagar för att skydda miljön från alla effekter av 5G och digitalisering

Läs mer

Skydd av våra uppgifter

Stifta lagar för effektivt dataskydd för att skydda vår integritet, säkerhet och frihet

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad

 • Vad är ett ECI?

  Ett ECI är ett europeiskt medborgarinitiativ. Detta officiella verktyg tillhandahålls av EU för medborgare som vill föreslå nya lagar för Europeiska unionen. Förslagen måste stödjas av en signaturinsamling bland EU -medborgarna.

  Läs mer på den officiella ECI -webbplatsen

 • Vad kan vi uppnå med ett ECI?

  Om vi lyckas kommer EU -kommissionen och Europaparlamentet att vara skyldiga att ta itu med våra krav. Snälla hjälp oss att nå detta mål.

 • Hur lyckas ett ECI?

  På 12 månader måste vi samla 1 miljon underskrifter bland EU -medborgarna.

  Dessutom måste sju länder uppfylla en viss kvot. Här kan du se den nödvändiga kvoten för ditt land: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_sv

  För att göra vårt ECI framgångsrikt är det mycket viktigt att få brett stöd från privtpersoner, många olika organisationer, föreningar och grupper. Vänligen signera och dela. Varje signatur räknas!

Läs mycket mer i vår bilaga och i vårt lagförslag.

Blanketten för att underteckna ECI (initiativet) kommer att aktiveras den 1 mars 2022

Europeiska revisionsrätten kommer att starta mycket snart.

Välj ett land för att se mer information

Austria
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Belgium
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Bulgaria
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Croatia
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Cyprus
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Czech Republic
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Denmark
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Estonia
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Finland
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

France
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Germany
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Greece
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Hungary
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Ireland
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Italy
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Latvia
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Lithuania
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Luxembourg
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Malta
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Netherlands
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Poland
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Portugal
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Romania
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Slovakia
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Slovenia
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Spain
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

Sweden
0%

signaturer

av totalt
målinriktade signaturer

France

0%

Finland

0%

Estonia

0%

Denmark

0%

Czech Republic

0%

Cyprus

0%

Croatia

0%

Sweden

0%

Spain

0%

Slovenia

0%

Slovakia

0%

Romania

0%

Portugal

0%

Poland

0%

Bulgaria

0%

Netherlands

0%

Malta

0%

Luxembourg

0%

Lithuania

0%

Latvia

0%

Italy

0%

Ireland

0%

Hungary

0%

Greece

0%

Germany

0%

Belgium

0%

Austria

0%

of quota reached : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
© 2021 Europeans for safe connections. | Imprint | Data protection | Copyright | Definitions