Trådlös strålning är
varken säker eller hälsosam

Hundratals vetenskapliga studier visar att strålningsexponering långt under nuvarande gränsvärden är skadlig för livet, och med 5G kommer strålningsexponeringen att öka betydligt.

Dessutom kommer vi att få se en kraftig ökning av energiförbrukningen, utarmning av sällsynta mineraler och allvarliga kränkningar av vårt privatliv.

Läs mer

Vårt mål är att vara uppkopplad MEN SKYDDAD

Därför ber vi EU att införa bestämmelser som skyddar vår hälsa, natur, miljö och integritet.

Våra mål Besök Europeans for Safe Connections

PROBLEM MED TRÅDLÖST OCH 5G

problem_life

Skadligt för livet

Människor, fauna och flora skadas av strålning. Nuvarande exponeringsgränser ger otillräckligt skydd - särskilt för utsatta människor (som barn, gravida kvinnor, patienter, äldre), djur, pollinerande insekter och växter

Läs mer
problem_environment

Förstör vår miljö

Med 5G kommer mängden anslutna elektroniska enheter, antenner och satelliter att explodera. Ohållbar energiförbrukning, strålningsutsläpp, skadlig gruvdrift och föroreningar kommer att följa, vilket kommer att äventyra biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer

Läs mer
problem_data

Hotar vår integritet

5G möjliggör massiv datainsamling och övervakning av anslutna objekt. Detta kommer att öka risken för it -kriminalitet, dataläckage, stöld, återförsäljning och missbruk av artificiell intelligens

Läs mer

VÅRA KRAV TILL EU -KOMMISSIONEN

demand_life

Skydd för allt liv på jorden

Stifta lagar för att skydda allt liv från radiofrekvens och mikrovågsstrålning

Läs mer
demand_environment

Skydd av vår miljö

Stifta lagar för att skydda miljön från alla effekter av 5G och digitalisering

Läs mer
photo-1614064641938-3bbee52942c7

Skydd av våra uppgifter

Stifta lagar för effektivt dataskydd för att skydda vår integritet, säkerhet och frihet

Läs mer
Tillsammans kan vi göra skillnad
 • Vad är ett ECI?

  Ett ECI är ett europeiskt medborgarinitiativ. Detta officiella verktyg tillhandahålls av EU för medborgare som vill föreslå nya lagar för Europeiska unionen. Förslagen måste stödjas av en signaturinsamling bland EU -medborgarna.

  Läs mer på den officiella ECI -webbplatsen

 • Vad kan vi uppnå med ett ECI?

  Om vi lyckas kommer EU -kommissionen och Europaparlamentet att vara skyldiga att ta itu med våra krav. Snälla hjälp oss att nå detta mål.

 • Hur lyckas ett ECI?

  På 12 månader måste vi samla 1 miljon underskrifter bland EU -medborgarna.

  Dessutom måste sju länder uppfylla en viss kvot. Här kan du se den nödvändiga kvoten för ditt land: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_sv

  För att göra vårt ECI framgångsrikt är det mycket viktigt att få brett stöd från privtpersoner, många olika organisationer, föreningar och grupper. Vänligen signera och dela. Varje signatur räknas!

 • Varför måste jag lämna så mycket personlig information?

  Your data is protected.

  Detta är inte en vanlig namninsamling, utan ett officiellt "Europeiskt medborgarinitiativ" (ECI). Det betyder att din underskrift måste verifieras officiellt av nationella myndigheter, enligt varje EU-lands specifika regler. EU:s förordning 2019/788 för Europeiska medborgarinitiativ reglerar vilken identifiering som krävs i varje land.

  Om du anger din e-postadress i steg 2 så kan vi kontakta dig med uppdateringar.

Läs mycket mer i vår bilaga och i vårt lagförslag.

Read our ECI on the official EU webpage.

Situationen för EOI:

  Insamling av underskrifter har avslutats.

Stöd oss gärna även ekonomiskt. Besök varje lands donationssida.

DONERA

-

EU-medborgare har redan skrivit under

EU

- underskrifter

av målsättningen 0
0

Austria
-

- underskrifter

av målsättningen 13395
0

Belgium
-

- underskrifter

av målsättningen 14805
0

Bulgaria
-

- underskrifter

av målsättningen 11985
0

Croatia
-

- underskrifter

av målsättningen 8460
0

Cyprus
-

- underskrifter

av målsättningen 4230
0

Czech Republic
-

- underskrifter

av målsättningen 14805
0

Denmark
-

- underskrifter

av målsättningen 9870
0

Estonia
-

- underskrifter

av målsättningen 4935
0

Finland
-

- underskrifter

av målsättningen 9870
0

France
-

- underskrifter

av målsättningen 55695
0

Germany
-

- underskrifter

av målsättningen 67680
0

Greece
-

- underskrifter

av målsättningen 14805
0

Hungary
-

- underskrifter

av målsättningen 14805
0

Ireland
-

- underskrifter

av målsättningen 9165
0

Italy
-

- underskrifter

av målsättningen 53580
0

Latvia
-

- underskrifter

av målsättningen 5640
0

Lithuania
-

- underskrifter

av målsättningen 7755
0

Luxembourg
-

- underskrifter

av målsättningen 4230
0

Malta
-

- underskrifter

av målsättningen 4230
0

Netherlands
-

- underskrifter

av målsättningen 20445
0

Poland
-

- underskrifter

av målsättningen 36660
0

Portugal
-

- underskrifter

av målsättningen 14805
0

Romania
-

- underskrifter

av målsättningen 23265
0

Slovakia
-

- underskrifter

av målsättningen 9870
0

Slovenia
-

- underskrifter

av målsättningen 5640
0

Spain
-

- underskrifter

av målsättningen 41595
0

Sweden
-

- underskrifter

av målsättningen 14805
0

Austria

-

Belgium

-

Bulgaria

-

Croatia

-

Cyprus

-

Czech Republic

-

Denmark

-

Estonia

-

Finland

-

France

-

Germany

-

Greece

-

Hungary

-

Ireland

-

Italy

-

Latvia

-

Lithuania

-

Luxembourg

-

Malta

-

Netherlands

-

Poland

-

Portugal

-

Romania

-

Slovakia

-

Slovenia

-

Spain

-

Sweden

-

Välj ett land för att se mer information

© 2024 Europeans for safe connections.