Dataskydd

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt i enlighet med de rättsliga kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra rättsliga krav samt i enlighet med dessa riktlinjer för sekretess.

Det europeiska medborgarinitiativet "Stop (((5G))) – Stay connected but protected" ("vi" eller "vår") ansvarar för driften av www.signstop5g.eu ("webbplatsen"). Du kan använda webbplatsen utan att ge oss personuppgifter (information som är kopplad till din person).

Blankett för insamling på papper

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer dina personuppgifter som du lämnar på detta formulär endast att användas för att stödja initiativet och göras tillgängliga för de behöriga nationella myndigheterna för kontroll och certifiering. Du har rätt att från gruppen av arrangörer av detta initiativ begära tillgång till, rättelse av, radering och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att lagras av arrangörsgruppen under en period på högst en månad efter det att initiativet har lämnats in till Europeiska kommissionen eller 21 månader efter det att insamlingsperioden har börjat, beroende på vilket som inträffar först. Uppgifterna kan komma att sparas utöver dessa tidsfrister i samband med administrativa eller rättsliga förfaranden, under högst en månad efter det att dessa förfaranden avslutats.

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt. Företrädaren för gruppen av arrangörer av initiativet eller, i förekommande fall, den juridiska person som skapats av den, är den registeransvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av de uppgifter som anges i detta formulär.

Kontaktuppgifterna för det eventuella dataskyddsombudet finns på initiativets webbadress i Europeiska kommissionens register, enligt punkt 4 i detta formulär. Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter och kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress:

https://europa.eu/citizens-initiative/authorities-verification-and-certification-statements-support_sv

Sociala nätverk

Vi samlar inte in någon information från sociala nätverk. Om du klickar på en av länkarna till sociala medier omdirigeras du.

Server-logg-filer och analys av besökare

Vår webbplats sparar automatiskt information i serverloggfiler, som ditt webbläsarprogram automatiskt skickar till oss. Dessa är: Namnet på ditt webbläsarprogram och dess version, din enhets operativsystem, din enhets (anonymiserade) IP-adress, den exakta tidpunkten för din begäran, URL-adressen till den begärda filen eller sidan, adressen till den webbplats som pekade på vår webbplats, om du klickade på en länk (Referrer URL) och resultatet av din begäran (HTTP-statuskoden). För oss är denna information inte tillräcklig för att identifiera en person, men den gör det möjligt för oss att få en överblick över enkel statistik.

© 2024 Europeans for safe connections.