Definitioner

5G

Med 5G avses den femte generationen av en mobiltelefonstandard och ett kommunikationsprotokoll. Den använder radiofrekvensband i det elektromagnetiska spektrumet, men de specifika tilldelningarna skiljer sig från land till land.

Med 5G menas också allt som har med 5G att göra:

  • alla enheter som är anslutna till 5G-nätet (mobiltelefoner, uppkopplade saker, antenner, satelliter, etc.).
  • Strålning som uppstår när kommunikationen pågår.
  • Behandlingen av de uppgifter som överförs via detta protokoll.

På många ställen i våra dokument nämner vi 5G eftersom vi föredrar att använda den allmänt kända frasen - 5G, men man kan också läsa 4G, 6G och så vidare.

I grund och botten bygger 5G-tekniken på det befintliga 4G-systemet och i den första utbyggnadsfasen (FR1) används endast ett något utökat frekvensområde jämfört med 4G, upp till maximalt 6 GHz. Den största skillnaden här jämfört med 4G är användningen av nya typer av antenner som kan riktas och därmed möjliggöra en effektivare dataöverföring med högre prestanda.

Den andra 5G-utbyggnadsfasen (FR2) befinner sig fortfarande till stor del i planeringsstadiet och kommer att använda betydligt högre frekvenser mellan 26 och 80 GHz (milimetervågor). Men eftersom täckningsområdet minskar när frekvensen ökar, kommer sändningsmasterna att behöva installeras mycket närmare varandra. Detta ökar också avsevärt antalet master och små celler som krävs.

© 2024 Europeans for safe connections.