Definitioner

Biologiska effekter

RF EMF har negativa effekter eftersom de stör biologiska, kemiska och elektriska system i levande organismer. Forskningsrapporter anger oftast värden i mW/m2. De flesta mätare för strålning mäter i µW/m2. Därför har vi valt att ange båda värdena.

0,000000000001 mW/m2 (0,000000001 µW/m2)
Förändrad genetisk struktur i bakterien E. Coli (Belyaev 1996)

0,00000001 mW/m2 (0,00001 µW/m2)
Förändrad EEG hos människor (Bise 1978)

0,00005 mW/m2 (0,05 µW/m2)
Effekt på celltillväxt i jäst (Grundler 1992)

0,001 mW/m2 (1 µW/m2)
Ingen observerbar effekt på människor (BIOINITIATIVE 2012)

0.003 mW/m2 (3 µW/m2)
Den totala mängden energi som jorden tar emot från solen på marknivå. (IARC, Non-ionizing Radiation, PDF document page 42)

0,027 mW/m2 (27 µW/m2)
Träden får mindre årsringar (Balodis 1996)

0,096 mW/m2 (96 µW/m2)
Correlation with diabetes in schoolchildren (Meo 2015)

1 mW/m2 (1 000 µW/m2)
Ökning av melatonin hos kor (Stark 1997)

1,68 mW/m2 (1 680 µW/m2)
Irreversibel sterilitet hos möss (Magras 1997)

2 mW/m2 (2 000 µW/m2)
Barnleukemi nära TV-sändare (Hocking 1996)

3 mW/m2 (3 000 µW/m2)
Nedsatt motorisk funktion, reaktionstid, minne och uppmärksamhet hos skolbarn och förändrad könsfördelning mellan barn (färre pojkar) (Kolodynski 1996)

25 mW/m2 (25 000 µW/m2)
Ökad genomsläpplighet i blod-hjärnbarriären (Salford 1997)

50 mW/m2 (50 000 µW/m2)
Biokemiska och histologiska förändringar i lever, hjärta, njure och hjärnvävnad (Belokrinitskiy l982)

100 mW/m2 (100 000 µW/m2)
Skadade mitokondrier, cellkärnor i hippocampus i hjärnan (Belokrinitskiy l982)

100 mW/m2 (100 000 µW/m2)
Omfördelning av metaller i lungor, hjärna, hjärta, lever, njure, muskler, mjälte, ben, hud, blod (Shutenko 1981)

10 000 mW/m2 (10 000 000 µW/m2)
Rekommenderad gräns av EU (Rekommendation 1999/519/EC, bilaga 3)

500 000 mW/m2 i 30 minuter (500 000 000 µW/m2)
Uppvärmning av en liter vatten med 1°C (ICNIRP:s riktlinjer från 1998, s. 509, även om värdet 4 W/kg inte kan omvandlas till mW/m2 redovisar vi en ungefärlig beräkning).


Se mycket mer i Radio Wave Packet and Bioinitiative Color Chart.

Sammanfattning om oxidativ stress: Specialutgåva av nyhetsbrev januari 2021

New studies on EMF: https://www.emfdata.org/en/start

© 2024 Europeans for safe connections.