Definitioner

Biologiskt aktiva parametrar

RF EMF har negativa effekter eftersom de stör biologiska, kemiska och elektriska system i levande organismer. Pulserade EMF är vanligtvis mycket mer biologiskt aktiva än icke-pulserade. [1][2]

Följande faktorer har skadlig effekt:

Nr 1 Frekvens, varaktighet, effekttäthet (nivån) och typ av exponering

Nr 2 Modulering, polarisering, pulsning, riktning och strålkoncentration, övertoner och heterodifiering (blandning av två frekvenser)

Nr 3 Komplex kombination av flera strålningskällor

Nr 4 Förstärkande effekter av olika typer av strålning

Den nuvarande EU-lagstiftningen reglerar endast effekterna av faktor nr 1 (frekvens, varaktighet, effekttäthet och typ av exponering), men tar inte hänsyn till effekterna av faktorerna nr 2, 3 och 4 [3]

Dessutom bygger de nuvarande bestämmelserna på medelvärdet av EMF-fältets intensitet och tar inte hänsyn till den högre intensiteten i pulserna i den modulerade radiofrekventa strålningen. Om toppvärdena för pulserna i sig själva i allmänhet är mycket höga, är dessa pulser relativt låga i förhållande till den genomsnittliga EMF-intensiteten, eftersom de inte inträffar så ofta under varje sekund. Pulserande EMF är vanligtvis mycket mer biologiskt påverkande än icke-pulserande.

En jämförelse som ett exempel: du sänker din hand i 20 °C varmt vatten i 50 sekunder och sedan i 100 °C kokande vatten i bara 10 sekunder; nu kan vi hävda att medeltemperaturen under de uppmätta 60 sekunderna var 33,33 °C, vilket är en väl tolererad temperatur. Den del av din hud som befann sig i 100 °C-vatten i 10 sekunder kommer definitivt att skållas, och ändå kan vi säga: "Det var bara en liten topp på 10 sekunder".


1 Pall 2018: Wi-Fi is an important threat to human health; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

2 Panagopoulos, 2019: Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields; Mutation research 781; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383574218300991

3 Directive 2013/35/EU, Irish STATUTORY INSTRUMENTS No. 337 of 2016 page 7, point 7b

© 2024 Europeans for safe connections.