Definitioner

EHS

Elöverkänslighet (på engelska Electro HyperSensibility, EHS) innebär högre känslighet för elektriska fält, magnetfält, radio- och mikrovågor; eller kortare, elektromagnetiska fält (EMF). EHS åtföljs av ett brett spektrum av symtom som medför starka begränsningar i livet. Symtomen minskar eller försvinner när EMF undviks.

Människan har fem sinnen - syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Vi har inga receptorer för elektromagnetiska fält utom för synligt ljus. Därför kan vi inte känna fälten direkt. Men personer med EHS kan känna igen den indirekt genom dess effekter. De kan känna konsekvenserna efter att ha utsatts för strålning under en viss tid.

Som exempel kan vi ta ultraviolett elektromagnetisk strålning. Människor har inte heller receptorer för dessa. Men efter en viss tid kan man se om man har utsatts för strålning - huden blir brun, men om man utsätts för länge skadas huden och blir solbränd.

Vi tål solstrålning olika, och likadant gäller för EMF. EMF har biologiska effekter, och ju längre tid du blivit utsatt för dem desto tydligare blir effekterna.

Möjliga symtom efter några minuter till flera timmars exponering för EMF (inte fullständig lista):

 • (stark) tinnitus, visslande och/eller surrande ljud
 • överkänslighet mot höga ljud och ljus
 • nervositet, irritabilitet, aggressivitet
 • svår huvudvärk, illamående, yrsel, näsblod
 • svårigheter att tänka, problem med att tala
 • förlust av korttidsminnet, desorientering
 • sömnighet, stark önskan att sova eller sömnlöshet
 • förändrat blodtryck och hjärtslag, arytmi
 • neurologiska problem, muskelspänningar, muskelkramper
 • problem med blodsockret, hypoglykemi
 • stickande, brännande, fet hud, utslag, sår, eksem
 • svullna ögonlock, muntorrhet, smärtsam tunga
 • kalla fötter, rysningar, influensakänsla
 • känsla av trötthet eller utmattning

Beroende på hur allvarlig EHS är, kan personen utveckla endast några, flera eller många av dessa symtom. Reaktionernas intensitet kan variera från lindriga till mycket allvarliga.

Se även:

1. D Belpomme and P. Irigaray:
Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It

2. EUROPAEM EMF Guideline 2016, about the treatment of EHS

3.International Journal of Molecular Sciences
The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity. A Scientific Consensus International Report

© 2024 Europeans for safe connections.