Definitioner

RF EMF

Radiofrekventa (RF) elektromagnetiska fält (EMF) är icke-joniserande strålning med längre våglängd än infraröd strålning. De används för trådlös kommunikation. Frekvensområdet är 10 MHz – 300 GHz (den undre gränsen varierar beroende på källa).

RF EMF är elektromagnetiska vågor där ett elektriskt och ett magnetiskt fält är förenade i en vågrörelse som förflyttar sig med ljusets hastighet bort från källan som skapade den.

Energin i den elektromagnetiska vågen mäts som effekttäthet i watt per kvadratmeter (W/m2).

radio frequency spectrum
Källa:
https://www.researchgate.net/figure/Figure-1-1-Radio-frequency-spectrum-1_fig1_308904991

Very confusing nomenclature

The classification system has its origin in radar work during Second World War. A lack of standardization has succeeded in confusing just about everyone. Wartime secrecy concerns were so great that the radar design community didn´t even standardize nomenclature with engineers involved in other communications research elsewhere. We are still living with the resulting legacy of confusion:

R. Timothy Hitchcock, Nonionizing Radiation Committee
Radiowaves frequency: 3 kHz – 300 MHz
Microwaves frequency: 300 MHz – 300 GHz

NASA
Radiowaves frequency: < 3 GHz
Microwaves frequency: 3 GHz – 300 GHz

Encyklopedia Britannica
Radiowaves frequency: 3 Hz – 1 GHz
Microwaves frequency: 1 GHz – 300 GHz

IEEE 521-1984
Radiowaves: 3MHz – 1 GHz
Microwaves: 1 GHz – 110 GHz

ITU Radio Regulations
Radio spectrum: 3 Hz – 3,000 GHz


Below about 10 kHz it is practically not possible to use antennas, so very few radio systems use frequencies below this, because antennas should be very large (kilometers in diameter).

© 2024 Europeans for safe connections.