Imprint

Förläggare:

Europeans for safe connections

Ansvarsfriskrivning:

Vi har noggrant kontrollerat och redigerat innehållet på vår webbplats, men gör inte anspråk på att vara fullständigt. All information på denna server är därför utan garanti för dess riktighet, aktualitet eller fullständighet. Under inga omständigheter kommer något ansvar att accepteras för skador som uppstår till följd av användningen av den information som hämtas.

Ansvar för länkar till externa webbplatser:

Den regionala domstolen i Hamburg har i en dom av den 12 maj 1998 beslutat att man genom att lägga upp en länk under vissa omständigheter också kan vara ansvarig för innehållet på den webbplats som länkas till. Enligt distriktsdomstolen kan detta endast förhindras genom att man uttryckligen tar avstånd från detta innehåll.

För alla länkar på denna webbplats betonar vi uttryckligen att vi inte har något som helst inflytande över de länkade sidornas utformning och innehåll. Därför tar vi härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor på denna webbplats.

Integritetspolicy:

Du hittar detaljerad information om ämnet dataskydd på vår sida om dataskydd.

© 2024 Europeans for safe connections.