Kampanj

Material

Text material

Våra mål, vår bilaga. Vårt utkast till rättsakt i PDF

EU official webpage

Logos, banners, flyers, posters, stickers...

For more material page, click here.

Inbäddad kod till din webbsida

<a href="https://eci.ec.europa.eu/021/public/?lg=sv" target="_blank"><img alt="signstop5g.eu" src="https://signstop5g.eu/media/pages/mediafiles/9f875391b0-1645364356/sign_now_sv.svg" /></a>

Insamlingsblankett på papper - Sverige

Insamlingsblankett på papper - Finland

sample
Paper collection form - aample

Flyer

QR code

Created by https://www.qrcode-monkey.com/

qr code earth
QR code leading to SignStop5G.eu
QR code leading to SignStop5G.eu
qr code bee
QR code leading to SignStop5G.eu/sv

T-shirt fram&bak

Keps fram&bak

Organisationsplan


Kontakta oss för att få ett komplett originalmaterialpaket i ZIP-format som lämpar sig för tryckning.

© 2024 Europeans for safe connections.