Kampanj

Organisatörer

Europeans for Safe Connections är en koalition av nationella och internationella organisationer som är medvetna om negativa konsekvenser av modern kommunikationsteknik.

Vi är engagerade människor - medborgare, ingenjörer, biologer och miljövänner som får direkt stöd av kända europeiska medicinska experter, radiobiologiforskare och toxikologer.

Vi är inte emot teknik, men vi är för säker teknik och säker uppkoppling. Read more about our history and background here.

För att nå framgång med vårt ECI är det mycket viktigt att få ett brett stöd från många olika organisationer, föreningar och grupper och att vi arbetar tillsammans för att samla in minst en miljon namnunderskrifter. Read more about ECI here.

E-post

Organizers published on ECI

Denmark
Pernille SCHRIVER
Substitute: Charlotte Ryø

Germany
Elisabeth Birgit MADSEN
Substitute: Michaela Thiele

Czech Republic
Martin NOVOTNÝ
Substitute: Kamil Bartošák

Finland
Ann-Katrine BACKMAN
Substitute: Klara Poikolainen

Netherlands
Robert Paul VAN DER BOOM
Substitute: Corriëlle van Vuuren

Ireland
Allan BRENNAN
Substitute: Diarmaid Mulcahy

Slovakia
Petra BERTOVÁ POLOVKOVÁ
Substitute: Vladimír Patráš

Contacts to other countries

België / Belgique (BE - Belgium)
Please send your request to

България (BG - Bulgaria)
Stefan Frangov

Eesti (EE - Estonia)
ECI STOP 5G Eesti esindus

Ελλάδα (GR - Greece)
Vassilis Anastassopoulos

España (ES - Spain)
Please send your request to

Hrvatska (HR - Croatia)
Dorotea Radoš Čulina

Italia (IT - Italy)
Giorgio Cinciripini

Kypros (CY - Cyprus)
Zenonas Michaelides

La France (FR - France)
Magali Lesure

Magyarország (HU - Hungary)
Civilek az 5G mentes Magyarországért

Malta (MT - Malta)
Alexander D’Agata

Österreich (AT - Austria)
Franz Köck

Polska (PL - Poland)

România (RO - Romania)
Mădălina Apostol

Slovene (SL - Slovenia)
Gregor Kos

Sverige (SV Sweden)
Nigel Wells

© 2024 Europeans for safe connections.