Lösningar

Bilaga

På grund av de många faror som 5G medför uppmanar vi till ett moratorium för utbyggnaden av 5G tills alla negativa effekter har undersökts till fullo. Vi uppmanar EU att följa EU:s lagar och värderingar och föreslår följande lagstiftning:

Ytterligare texter:

land green
© 2024 Europeans for safe connections.