Skydd för allt liv på jorden

Förslag 5

Se till att testning av trådlösa enheter, antenner och deras funktion, beaktar samtliga biologiskt aktiva parametrar för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF).


Detaljerad förklaring

Amerikanska Government Accountability Office (GAO) publicerade rapporten Exposure and Testing Requirements for Mobile Phones Should Be Reassessed redan 2012, där det står: "... faktisk exponering beror på ett antal faktorer, inklusive hur telefonen hålls under användning. ... Vissa konsumenter håller mobiltelefonen mot kroppen, vilket FCC för närvarande inte testar..."

Sanningen är att än idag hotas konsumenternas hälsa av en gravt föråldrad och felaktig metod för att testa trådlösa enheter:

Den europeiska allmänhetens hälsa och säkerhet har försummats, eftersom människor inte har informerats om hur man använder trådlösa enheter på säkraste sätt (minimiavstånd från öra/kropp, inga varningar för att ha telefonen i fickorna eller nära kroppen ).

Parlamentariska församlingens Resolution 1815 i punkt 8.2.2. säger: "genomför lämpliga riskbedömningsåtgärder för alla nya typer av anordningar före licensiering".

och "för att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, intensifiera forskningen om nya typer av antenner, mobiltelefoner och sladdlösa enheter av DECT-typ, samt uppmuntra forskning kring att utveckla telekommunikation baserad på andra teknologier som är lika effektiva, men vars effekter är mindre negativa för miljön och hälsan" i punkt 8.1.5

Nya säkerhetsföreskrifter måste innehålla:

 • Auditiva/sensoriska gränsvärden för alla radioutrustningsenheter istället för SAR-värden.
 • Mätningar vid 0 mm från huvud, bål, kroppsyta och lemmar för alla radiofrekvenser som sänds ut av enheter (inklusive 60 Ghz- och 5G-band) (Obs: Den senaste förordningen i Frankrike berör mätning på armar och ben.)
 • Regler och sanktioner för tillverkare som inte efterlever dessa
 • Tydligt tryckta instruktioner på framsidan av manualerna om hur man säkert använder enheterna
 • Tester för olika kroppsstorlekar
 • Införande av certifikat som "säkert för gravida kvinnor", "säkert för bröst/testiklar/ögon"
 • Förbud mot reklam för trådlösa enheter för barn
 • All radioutrustning som sänder nära huvudet eller kroppen bör visa ljudliga/sensoriska effektnivåer (min & max), säkra driftsprocedurer och konfigurerbart läge för automatisk avstängning av radioutrustning som inte används:
  • mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer, datorer med Wi-Fi, trådlös utrustning för bärbara och stationära datorer, trådlösa routrar, trådlösa modem, basstationer
  • trådlösa leksaker för barn
  • smarta bärbara enheter (trådlösa klockor, trådlösa glasögon, trådlösa hörlurar och headset, trådlösa kroppsmonterade kameror, virtual reality-headset, medicinska sensorer, trådlös träningsutrustning eller bälten, trådlösa motorcykelhjälmar)
  • fordon som är trådlöst anslutna eller har någon radioutrustning (antenner som sänder ut RF EMF), smarta cyklar,
  • radiokontroller som används för uppkopplade barnfordon, drönare, modelltillverkning, smarta cyklar
  • walkie-talkies och trådlösa babymonitorer etc.
 • IoT-enheter (smart hemutrustning, trådlösa säkerhetsmonitorer, kontroller, etc.) bör visa ljudliga/sensoriska effektnivåer (min & max), säkra driftsprocedurer och konfigurerbart läge för automatisk avstängning av radioutrustning som inte används.

Vi ber EU-kommissionen att instruera BEREC att skapa en databas över radioutrustningsenheter som har underkänts / klarat alla procedurer i Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Varje gång en enhet får en mjukvaruuppgradering måste den återigen klara alla överensstämmelse- och bedömningstester. Detta är viktigast när en enhets användarfunktionalitet ändras t.ex. om en enhet blir en 'SMART-enhet' måste den testas igen. Exempelvis i Frankrike genomför den nationella myndigheten en egen oberoende mätanalys - en produkt släpps inte ut på den franska marknaden om den inte klarar överensstämmelsetestet.

Mätkriterier:

EUROPAEM:s försiktighetsåtgärder baserade på gränsvärden måste beaktas. Smutsig el - kabelburet högfrekvent brus och transienter - ska omfattas av bestämmelserna vid både lägre och högre frekvenser än de som regleras av gällande standarder.

Frekvenser som krockar med den naturliga frekvensen för syre eller andra ämnen ska förbjudas.

En försiktighetsstrategi måste följas: ingen utbyggnad eller driftsättning utan opartiska/balanserade bedömningar av miljö- och hälsokonsekvenser.

Juridiska argument för vårt förslag är:

 • Artikel 38 i CFR där "Unionens politik ska säkerställa en hög nivå av konsumentskydd."
 • Artikel 114 i EUF-fördraget, §3 (TILLNÄRMNING AV LAGAR) där "Kommissionen... kommer att utgå från en hög skyddsnivå, särskilt med hänsyn till all ny utveckling baserad på vetenskapliga fakta. Inom sina respektive befogenheter, kommer Parlamentet och Rådet också att söka uppnå detta mål."
 • Artikel 169 i EUF-fördraget där "För att främja konsumenternas intressen och säkerställa en hög konsumentskyddsnivå ska unionen bidra till att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen, samt till att främja deras rätt till information, utbildning och att organisera sig för att skydda sina intressen."
 • Artikel 35 i CFR där "Alla har rätt att ha tillgång till förebyggande hälsovård och rätt att dra nytta av medicinsk behandling under de villkor som fastställts av nationella lagar och praxis. En hög nivå av hälsoskydd för människor ska säkerställas vid definition och genomförande av all Europeiska Unionens politik och verksamhet."
testing
© 2024 Europeans for safe connections.