Skydd för allt liv på jorden

Förslag 6

Ersätt trådlös kommunikation med anslutning via kabel. Gör detta omgående på platser som sjukhus, daghem, förskolor, skolor, äldreboenden samt alla offentliga byggnader.


Detaljerad förklaring

I punkt 8.3.2 i den parlamentariska församlingens Resolution 1815 anges följande: "för barn i allmänhet, och särskilt i skolor och klassrum, bör man ge företräde åt trådburna Internetanslutningar och strikt reglera skolelevers användning av mobiltelefoner i skolans lokaler".

och i punkt 8.2.4. "rekommenderar användning av fasta kabelanslutna telefoner i hemmet".

Fördelarna med kabelburna lösningar är följande:

 • De är mindre störningskänsliga
 • Lägre energiförbrukning
 • Säkra vid långvarig användning
 • Ingen RF-strålning
 • Högre överföringshastighet
 • Högre datasäkerhet på grund av minskad risk för avlyssning.
 • Oberoende av miljöförhållanden, t.ex. väder (luftfuktighet), fysiska hinder och material som dämpar kommunikationen.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har publicerat yttrandet "Säker utbyggnad av 5G - EU:s verktygslåda". I punkt 4.10 anges följande:

"...De lösningar som kan föreslås för att komplettera infrastrukturen för 5G-kommunikation inkluderar användning av fasta dataanslutningar med befintlig teknik som inte är trådlös (Ethernet-kablar, fiberoptik etc.), i situationer där användningen är fast (t.ex. bankomater, bankpooler, industrirobotar, fjärrstyrda medicinska robotar etc.) och där användare med stora dataöverföringsmängder är verksamma (leverantörer av digitala tjänster, företag/verksamheter etc.); sakernas internet (IoT) som finns på fasta, icke-mobila platser (smarta hem, smarta städer, sensorer på allmännyttig utrustning etc.)."

Vi föreslår följande för att genomföra vårt förslag för sjukhus, förskolor, skolor, äldreboenden och alla offentliga byggnader (känsliga platser):

 • Kablar bör alltid vara förstahandsalternativ (i stället för trådlös teknik).
 • Lärare och föräldrar måste utbildas om riskerna med trådlösa apparater, särskilt i närheten av barn.
 • Reglera användningen av Wi-Fi på känsliga platser som sker på Cypern, i Cyperns sjukhuskampanj, i Ryssland eller i Frankrike (texten på franska). Förbluetooth, mobildata och liknande tekniker (dvs. alla trådlösa funktioner) behövs samma strategi.
 • Trådlösa funktioner måste som standard vara inaktiverade på apparater som routrar, skrivare, kylskåp osv.
 • Trådlösa enheter måste ha en extern fysisk strömbrytare för manuell aktivering/avaktivering av trådlösa funktioner.
 • När trådlösa funktioner aktiveras av användaren måste standardinställningarna vara inställda på lägsta möjliga driftnivå.
 • Trådlösa funktioner på enheter måste automatiskt ställas in på "SLEEP" när de inte används. I patent WO2004075583 - REDUCTION OF ELECTROSMOG IN WIRELESS LOCAL NETWORKS - introduceras till exempel ett system som "efter ett fördefinierbart tidsintervall utan anslutningssignal, övergår basstationen från det normala sändnings- och mottagningsläget till viloläge, i vilket inga typer av radiofrekventa signaler sänds från basstationen".
spot
© 2024 Europeans for safe connections.