Skydd för allt liv på jorden

Förslag 7

Informera allmänheten om farorna som är förknippade med trådlös teknik, och hur man minimerar exponeringen (exempelvis med hjälp av kablar).


Detaljerad förklaring

I den Parlamentariska församlingens Resolution 1815 står det i punkt 8.3.1: "utveckla inom olika ministerier (utbildning, miljö och hälsa) riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att uppmärksamma dem på de specifika riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra enheter som avger mikrovågor"

och i punkt 8.1.3. "inför informations- och medvetandehöjande kampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljön och människors hälsa, särskilt för barn, tonåringar och ungdomar i reproduktiv ålder".

Vår begäran är:

  • att allmänheten ska vara fullständigt informerad om de potentiella hälsoriskerna från RF EMF och undervisas i strategier för att minska skadeverkningar (som exempelvis Cyperns nationella kampanj)
  • att människor uppmanas att stänga av de trådlösa funktionerna (t.ex. Wi-Fi, mobildata, Bluetooth etc.) på natten och se till att strålning inte kommer utifrån, för att hjälpa kroppen att återhämta sig från exponering under dagtid.
  • ingen reklam för trådlösa enheter för eller med barn (i likhet med Frankrike)
  • medicinsk personal utbildas om de biologiska effekterna av RF EMF och ges utbildning i behandling av patienter med elektromagnetisk känslighet (EHS)
  • att utbildningsprogram för utbildning om skadliga effekter av RF EMF, finansieras och inkluderas i medlemsstaternas nationella utbildningsplaner för föräldrar, grundskolor och gymnasieskolor.

Den ökande mängden trådlösa apparater togs inte med i beräkningen när gällande lagstiftning utarbetades. Anställda är till exempel inte medvetna om risker från dessa:

  • många människor blir oönskat bestrålade eller bestrålar andra, av frekventa mobiltelefonsamtal, under arbetstid på sin arbetsplats eller när de arbetar hemifrån
  • många anställda på stormarknader, i butiker, logistikföretag och restauranger använder trådlösa enheter, exempelvis handsfree- och bluetoothenheter, DECT-telefoner, streckkodsskanning eller betalterminaler
condom
© 2024 Europeans for safe connections.