Skydd för allt liv på jorden

Förslag 8

Erbjud lågstrålande frizoner utan trådlös infrastruktur i kommuner och länder, som tillflyktsort för människor, växter och vilda djur. Deklarera alla naturreservat och parker som strålningsfria zoner.


Detaljerad förklaring

Parlamentariska församlingens Resolution 1815, punkt 8.1.4. säger: "var särskilt uppmärksam på "elektrokänsliga" personer som lider av syndromet intolerans mot elektromagnetiska fält, och inför särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av strålningsfria områden som inte täcks av det trådlösa nätverket;”.

Detta förslag syftar till att skapa zoner där det inte finns någon eller endast låg nivå av RF EMF för att skydda hälsan hos särskilt känsliga grupper av människor (exempelvis strålningskänsliga eller elöverkänsliga (EHS) personer, sjuka, pensionärer, barn), samt skydda flora och fauna.

Sovplatser bör identifieras som områden med lägsta exponering för RF EMF-strålning, för att möjliggöra regenerering av kroppen efter exponering under dagtid. Även exponeringen från basstationer för mobiltelefoni måste minskas mellan 22:00 och 07:00.

Se till att kollektivtrafiken erbjuder Wi-Fi och strålningsfria alternativ exempelvis vagnar eller fordon som är fria från trådlös teknik.

Den rättsliga grunden för förslag 8 är Habitatdirektivet 92/43/EEG och faller under "rumslig planering”.

Detta förslag kan grundas på Artikel 192.2 lit. a) EUF-fördraget tillsammans med Artikel 191.1 i EUF-fördraget.

low emf
© 2024 Europeans for safe connections.