Skydd för vår miljö

Förslag 15

Erkänn alla biologiskt skadliga aspekter av radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) som en miljöförorening. Inkludera dem i alla relevanta EU-policyer och direktiv.


Detaljerad förklaring

Exponeringen för RF EMF har ökat från extremt låga naturliga nivåer med ungefär 1018 gånger (= 1 000 000 000 000 000 gånger at 1 GHz, med andra ord mer än en miljon miljarder gånger) och denna strålning kan orsaka reaktiva syrearter (ROS) och oxidativ stress i alla livsformer, både på cellnivå och systemnivå.

Argument för att acceptera RF EMF som en potentiell förorening

Citat från Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact publicerat i www.thelancet.com:

Ökningen av planetarisk elektromagnetisk förorening på grund av den exponentiella ökningen av användningen av trådlösa personliga kommunikationsapparater (exempelvis mobiltelefoner eller trådlösa telefoner och WiFi- eller Bluetooth-aktiverade apparater) och den infrastruktur som möjliggör användning av dem, har exponeringsnivåerna för radiofrekvent elektromagnetisk strålning runt 1 GHz-frekvensbandet, som främst används för modern trådlös kommunikation, ökat från extremt låga naturliga nivåer med cirka 1018 gånger (illustration). Radiofrekvent elektromagnetisk strålning används också för radar, säkerhetsskannrar, smarta mätare och medicinsk utrustning (MRT, diatermi och radiofrekvensablation). Det är troligen den snabbast ökande antropogena (av människan skapade) miljöexponering sedan mitten av 1900-talet, och nivåerna kommer att öka betydligt när tekniker som sakernas internet och 5G för med sig miljontals fler radiofrekventa sändare runt om oss.

graph

Argument för att RF EMF är potentiellt biologiskt skadligt

Citat från Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and Consequences for Health publicerad i The International Journal of Molecular Sciences, mars 2021:

"I samband med den ständigt ökande användningen av elektriska apparater och mobila kommunikationssystem, har allmänhetens och arbetsplatsernas exponering för elektromagnetiska fält (EMF) i det extremt lågfrekventa och radiofrekventa området, blivit en mycket omdiskuterad miljöriskfaktor för hälsan. Radiofrekventa (RF) EMF och extremt lågfrekventa (ELF) MF har klassificerats som möjligen cancerframkallande för människor (grupp 2B) av Internationella byrån för cancerforskning (IARC). Produktionen av reaktiva syrearter (ROS), som kan leda till oxidativ stress i celler eller system, har ofta visat sig påverkas av exponering för elektromagnetiska fält hos djur och celler. I denna översikt sammanfattar vi viktiga experimentella resultat om oxidativ stress i samband med EMF-exponering från djur- och cellstudier från det senaste decenniet. Observationerna diskuteras i samband med molekylära mekanismer och funktioner som är relevanta för hälsan, exempelvis neurologisk funktion, genomets stabilitet, immunförsvar och reproduktion. De flesta djur- och många cellstudier visade ökad oxidativ stress orsakad av RF-EMF och ELF-MF. För att bedöma risken för människors hälsa till följd av konstgjord exponering, måste även experimentella studier på människor och epidemiologiska studier beaktas."

De rättsliga argumenten för vårt förslag är följande:

Med tanke på ovanstående argument och artikel 1, 2, 3, 6, 7, 24, 35 och 37 i CFR, är det absolut nödvändigt att acceptera RF EMF som en förorening som måste övervakas och begränsas för att skydda allt liv på jorden.

geese
© 2024 Europeans for safe connections.