Lösningar

Vad kan DU göra?

Skydda allt liv från radiofrekvenser och mikrovågsstrålning

1. Skydda dig själv och din familj mot alla hälsomässiga och biologiska effekter genom att minimera exponeringen för RF EMF (radiofrekvenser och mikrovågsstrålning).

2. Leta efter vetenskapliga bevis och utbilda dig.

3. Nöj dig inte med den bekväma utfästelsen att myndigheterna bryr sig. Kräv skydd baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga data, inte lobbying.

4. Be om riktlinjer för exponering som har utarbetats av forskare med biomedicinsk expertis och som är fria från intressekonflikter.

5. Kräv att alla biologiska effekter av RF EMF utvärderas när trådlösa apparater, antenner och deras funktion testas.

6. Ersätt trådlösa anslutningar med kablar. Gör det omedelbart i ditt hem. Kräv det på sjukhus, förskolor, skolor, äldreboenden, alla offentliga byggnader etcetera.

7. Informera andra om de faror som är förknippade med trådlösa anslutningar och hur man kan minimera dem (t.ex. genom att använda kablar).

8. Begär att din kommun inrättar zoner med låg/ingen strålning.

9. Kräv att du inte utsätts för RF EMF, det är din rätt att skydda din hälsa och leva I en oförstörd miljö.

10.Begär att naturen, djuren och växterna ska skyddas utifrån försiktighetsprincipen.

Skydda miljön från alla effekter av 5G och digitalisering

11.Var delaktig i de lokala besluten i din kommun. Be dina myndigheter att granska alla telekommunikationsprojekt med avseende på miljökonsekvenser.

12.Minska den massiva elförbrukning som orsakas av digital kommunikationsteknik genom att prioritera kablade och energisnåla lösningar.

13.Innan du köper en ny produkt, tänk på de enorma mängderna avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och miljöpåverkan från brytning av resurser (för att producera nya enheter). Behöver du verkligen köpa denna nya enhet?

14.Spara energi för alla dina anslutna enheter - stäng av alla dina trådlösa funktioner när du inte använder dem aktivt.

15.Kom ihåg att konstgjord RF EMF har olika skadliga effekter och betrakta dem alla som en förorening av din livsmiljö.

16.Kräv övervakning av alla biologiskt skadliga effekter av RF EMF i ditt samhälle.

17.Kräv ett stopp för 5G-satelliter över hela världen tills miljöeffekterna är lösta.

18.Använd inte internet via satelliter.

Skydda ditt privatliv, din säkerhet och din frihet

19.Var medveten om risken för övervakning och missbruk av data i samband med 5G, IoT & IoB (Internet of Things & Internet of Bodies).

20.Ladda inte upp personliga och medicinska uppgifter på internet (även om det är ett personligt konto), för bättre skydd mot den ökande cyberbrottsligheten.

21.Tolerera inte diskriminering och kränkningar av dina digitala rättigheter.

22.Kräv att dina uppgifter inte behandlas med automatiserade förfaranden (av AI).

23.Hjälp till att organisera offentliga debatter om digitala innovationer.

© 2024 Europeans for safe connections.