Nyheter Our press release February 22, 2022

Det mest genomgripande hotet mot hälsa, miljö och integritet någonsin

Medborgare i Europa enas för att ändra EU:s regler för 5G

Medborgarnas oro sträcker sig från massiv energiförbrukning till datastöld och cancer - allt har att göra med 5G-utbyggnaden som inkluderar “Sakernas internet” (IoT). Utbyggnaden sker utan medborgarnas samtycke. Det är av yttersta vikt att den åtföljs av skyddande regler. Därför har det europeiska medborgarinitiativet (ECI) Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected tagits. Det startar den 1 mars i alla 27 EU-länderna. Ett ECI ger EU-medborgarna laglig rätt att föreslå nya lagar till EU.

Detta initiativ har redan lyckats...
Den 1 mars börjar insamlingen av 1 miljon namnunderskrifter i alla EU-länder. Många länder kommer att anordna uppstartsaktiviteter. På ett sätt har initiativet redan lyckats. Det har samlat engagerade EU-medborgare i alla EU-länder och skapat organisationen "Europeans for Safe Connections". "Nästa mål är att nå 1 miljon underskrifter. Även detta kommer att bli en framgång", säger den danska samordnaren Pernille Schriver. Hon har deltagit från första början i en Stop 5G-konferens som hölls i Schweiz 2019. Den anordnades av en italiensk Stop 5G-grupp där en tysk startade idén om ett europeiskt Stop 5G-initiativ.

Bakgrund
I flera år har det i hela Europa förekommit medborgarprotester mot 5G. Tusentals kritiska EU-medborgare och forskare är oroade över att 5G-tekniken kommer att införas överallt: på hustak, på gatorna, i mobilmaster, i omloppsbana runt jorden, i havet, i skolor och i våra hem!

Vi har sett många nationella Stop 5G-protester och krav från tusentals EU-medborgare. Genom detta EU-initiativ - det europeiska medborgarinitiativet (ECI) - kan dessa protester få en röst. Det för våra krav vidare upp på EU-nivå till EU-kommissionen och EU-parlamentet. Det kommer att ingå i EU:s högsta beslutsprocesser. EU-kommissionen registrerade nyligen initiativet med alla sina 23 förslag till lagändringar. Detta är en stor framgång och det är första gången som ett officiellt europeiskt medborgarinitiativ tar upp de negativa aspekterna av telekommunikation.

Vad vill vi?
Initiativtagarna till denna ECI är "Europeans for Safe Connections", en grupp engagerade medborgare från nästan alla europeiska länder som föreslår 23 nya EU-lagstiftningsförslag på tre huvudområden:

 • Skydd av liv mot skador från mikrovågsstrålning
 • Skydd av miljön från alla effekter av 5G och digitalisering
 • Skydd av vår integritet, säkerhet och frihet

Uttalande från Sveriges ansvariga organisatör:

"Den massiva utbyggnaden av 5G-tekniken hotar vår hälsa, vår miljö och vår integritet", säger Nigel Wells från ECI: "Vi uppmanar EU att lagstifta för att skydda medborgarna och miljön från dessa hot. 5G har aldrig utvärderats på ett tillfredsställande sätt avseende varken hälso-, miljö- eller integritetskriterier. Vi behöver ett stopp för utbyggnaden av 5G och 'Internet of Things' och vi behöver smart teknik, som är säker, såsom kablat internet och fiberledningar i stället."


Internationell presskonferens online torsdagen 24 februari, kl. 16.00 CET

Journalister är välkomna till en presskonferens där vi kommer att presentera hur brådskande vårt medborgarinitiativ är och där du kan ställa frågor. Företrädare för Europeans for Safe Connections kommer att närvara, liksom europeiska medborgare som redan är sjuka och påverkade av strålning från 3G och 4G. Dessutom kommer professor och politiker Klaus Buchner att vara på plats för att svara på alla vetenskapliga frågor du kan ha.Information om europeiska medborgarinitiativ (ECI - European Citizens´ Initiative):

Ett ECI är ett europeiskt medborgarinitiativ. Detta officiella verktyg tillhandahålls av EU för medborgare som vill föreslå nya lagar för EU. När en miljon underskrifter har samlats in presenteras förslagen för EU-kommissionen och EU-parlamentet, där en offentlig utfrågning äger rum. Vi förväntar oss också en konstruktiv debatt. Därefter kommer kommissionen att publicera ett formellt svar.

Medborgare i alla 27 EU-länderna kan skriva under detta ECI:
"Stop (((5G))) Stay Connected but Protected".

Mer information: https://europa.eu/citizens-initiative/_sv

Logo:

logo

Ytterligare information:

De viktigaste frågorna i vår ECI är följande:

 • Hälsan
  Forskare har i flera år, i vissa fall i decennier, varnat för konsekvenserna av strålning från mobilteknik. NTP - och Ramazzini -studierna har visat att cancer utvecklas hos råttor och den EU-finansierade Reflex -studien visade att oxidativ stress kan orsaka DNA-skador. För mobiltelefonanvändare finns det vetenskapliga bevis på andra hälsoeffekter, exempelvis fertilitetsproblem och effekter på hjärnans funktion.
 • Miljön
  5G är "en energislukare" och är långt ifrån en lösning på klimatförändringarna. Tvärtom kommer det digitala ekologiska fotavtrycket att nå sin kulmen med 5G. Våra elektroniska apparater har en stor miljöpåverkan. Telefoner innehåller många sällsynta jordartsmetaller och mineraler, som i brytningsprocessen ofta ger upphov till mer än 2 000 ton giftigt avfall för varje producerat ton metall.
 • Privatlivet
  ”Big Data” är det nya guldet. “Datamäklare” samlar miljarder och biljoner datauppgifter över hela världen. Omfattande personliga digitala profiler skapas om var och en av oss. Att skörda våra personliga uppgifter går långt utöver vad många av oss kan föreställa sig. Våra personuppgifter säljs, läcker eller stjäls för reklam, påverkan, spårning eller övervakning.

Urval av vetenskapliga referenser:

EU:s 5G-upprop - Forskare och läkare kräver ett moratorium för utbyggnaden av 5G.

5G kommer att avsevärt öka exponeringen för radiofrekventa elektromagnetiska fält RF-EMF, som har visat sig vara skadliga för människor och miljö. https://www.5gappeal.eu/

Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact” Priyanka Bandara and David O. Carpenter, The Lancet 2018, https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltextM

NTP studien https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Ramazzini studien https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/

Reflex studien https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

World Health Organization - International EMF Project - International Advisory Committee (IAC) - 25th anniversary of the International EMF Project and the 10th Optical Radiation meeting, South Africa National Report 2021 (page 2, paragraph 4) https://www.academia.edu/49209568/World_Health_Organization_International_EMF_Project _International_Advisory_Committee_IAC_25th_anniversary _of_the_International_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation _meeting_South_Africa_National_Report_2021

Human-made electromagnetic fields: Ion forced-oscillation and voltage-gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review)” Panagopoulos D. et al, 2021, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8562392/

ABI/InterDigital Report: Wireless Ecosystem Energy Consumption to Grow by 160% by 2030” Globe Newswire 2020, https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/11/2124486/0/en/ABI-InterDigital-Report-Wireless-Ecosystem-Energy-Consumption-to-Grow-by-160-by-2030.html

Green 5G or red alert” Miguel Coma, 2020, https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert

Not So “Green” Technology: The Complicated Legacy of Rare Earth Mining” associate editor and staff writer Jaya Nayar, Harvard International Review 2021, https://hir.harvard.edu/not-so-green-technology-the-complicated-legacy-of-rare-earth-mining/

Haftpflichtkasse gehackt: Kundendaten teils im Darknet veröffentlicht” Digital Week 2021, https://www.digitalweek.de/news/haftpflichtkasse-gehackt-kundendaten-teils-im-darknet-veroeffentlicht/

533 million Facebook users' phone numbers and personal data have been leaked online” Insider 2021, https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4?r=US&IR=T

Biometric and Behavioural Mass Surveillance in EU Member States” Report for the Greens/EFA in the European Parliament 2021, https://www.greens-efa.eu/biometricsurveillance/

Många fler vetenskapliga referenser finns på vår webbplats:
https://signstop5g.eu/sv/losningar/skydd-for-allt-liv-pa-jorden

© 2024 Europeans for safe connections.