Nyheter Vårt pressmeddelande September, 2021

Ett nytt europeiskt medborgarinitiativ

I augusti i år lade Europeans for Safe Connections fram ett nytt europeiskt medborgarinitiativ för Europeiska kommissionen. De tog initiativet för att be EU-kommissionen att utarbeta bättre lagstiftning på grund av de negativa effekterna av trådlös kommunikation. 5G används för att underlätta ett sakernas internet som kommer att vara allestädes närvarande utan någon bedömning av eventuella negativa effekter på miljö, integritet eller hälsa.

Detta europeiska medborgarinitiativ (EMI) kommer att ge en röst åt de miljontals europeiska medborgare som oroar sig för den till synes ohejdbara utbyggnaden av 5G och alla dess oönskade effekter.

Trådlös kommunikation har redan en stor inverkan på livet. I och med utbyggnaden av 5G och Internet of Things - IoT kommer denna påverkan att öka enormt. EU-länderna och EU självt ignorerar de många enorma negativa effekter som kan förväntas och som delvis redan har inträffat.

Det är därför som Europeans for Safe Connections i dettaa europeiska medborgarinitiativ kräver att EU ska skydda vår hälsa, vår miljö och våra digitala rättigheter genom att införa:

  • stifta lagar för att skydda allt liv från radiofrekvens- och mikrovågsstrålning
  • stifta lagar för att skydda miljön från alla effekter av 5G och digitalisering.
  • stifta lagar för effektivt dataskydd för att skydda vår integritet, säkerhet och frihet.

Vill du veta mer om EMI Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected (Stop (((5G))) - Var uppkopplad men skyddad)? Besök vår webbplats. Snart hittar du också möjligheten att stödja och skriva under initiativet. Vi kommer att meddela när insamlingen av underskrifter börjar.Vad exakt är ett europeiskt medborgarinitiativ eller ett europeiskt medborgarinitiativ?

Ett europeiskt medborgarinitiativ är ett demokratiskt sätt för medborgarna att direkt påverka EU genom att föreslå nya lagar till Europeiska kommissionen. Snart efter att registreringen godkänts av EU-kommissionen kommer medborgarinitiativet att vara öppet för européerna att skriva under. Det finns ett år på sig att samla in underskrifter för initiativet.

När initiativet har nått över 1 miljon lagliga underskrifter är Europeiska kommissionen skyldig att överväga förslagen och det europeiska medborgarinitiativet kommer också att diskuteras i Europaparlamentet.

Vilka är Europeans for Safe Connections?
Europeans for Safe Connections? är en koalition av nationella och internationella organisationer som är medvetna om de negativa konsekvenserna av den moderna kommunikationstekniken. Vi är inte emot teknik, men vi är för säker teknik och säkra förbindelser.

För att vår europeiska medborgarinitiativ ska bli en framgång är det viktigast att få ett brett stöd från många olika organisationer, föreningar och grupper som kommer att arbeta tillsammans för att samla in minst en miljon underskrifter.

Om denna europeiska medborgarinitiativinitiativ Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected är viktigt för dig, kontakta Europeans for Safe Connections:

© 2024 Europeans for safe connections.