Nyheter Vårt pressmeddelande 11. oktober 2021

EU-kommissionen godkänner ett nytt europeiskt medborgarinitiativ

EU -kommissionen medger ett nytt europeiskt medborgarinitiativ Europeiska kommissionen beslutade att godkänna vårt europeiska medborgarinitiativ (ECI) Stoppa (((5G))) – Var uppkopplad men skyddad och registrerade det den 7 oktober 2021. Detta ECI lämnades in av européer för säkra anslutningar. Initiativet uppmanar EU -kommissionen att göra bättre lagstiftning på grund av de negativa effekterna av trådlös kommunikation. 5G används för att underlätta ett Internet of Things som kommer att finnas överallt utan någon bedömning av möjliga negativa effekter för miljö, integritet eller hälsa.

Detta europeiska medborgarinitiativ (ECI) kommer att ge en röst till de miljoner europeiska medborgare som är oroliga för den till synes ostoppbara utplaceringen av 5G och alla dess oönskade effekter.

Trådlös kommunikation har redan en stor inverkan på livet. Med implementeringen av 5G och Internet of Things kommer denna inverkan att växa överväldigande. EU -länderna och EU själva ignorerar de många enorma negativa effekter som kan förväntas och några som redan har stött på.

Det är därför som Européerna för säkra anslutningar - Europeans for Safe Connections (ESC) kräver att EU skyddar vår hälsa, vår miljö och våra digitala rättigheter genom att fastställa:

  • föreskrifter för att skydda allt liv från radiofrekvens och mikrovågsstrålning
  • starkare regler för att skydda miljön från alla effekter av 5G och digitalisering
  • effektivt dataskydd för att skydda vår integritet, säkerhet och frihet

Europeans for Safe Connections (ESC) meddelar snart när insamlingen av underskrifter för Stopp (((5G))) – Var uppkopplad men skyddad startar.Vad är egentligen ett europeiskt medborgarinitiativ eller ECI?

Ett europeiskt medborgarinitiativ är ett demokratiskt sätt för medborgarna att direkt påverka EU genom att föreslå nya lagar för EU -kommissionen. Strax efter EU -kommissionens registrering kommer ECI att vara öppet för européer att underteckna. Det finns 1 år på sig att samla in underskrifterna för initiativet.

När initiativet har nått över 1 miljon juridiska underskrifter är EU -kommissionen skyldig att överväga förslagen och ECI kommer också att diskuteras i Europaparlamentet.

Vilka är Europeans for Safe Connections (ESC)?

ESC är en koalition av nationella och internationella organisationer som är medvetna om negativa konsekvenser av den moderna kommunikationstekniken. Vi är inte emot teknik, men vi är för pro säker teknik och säkra anslutningar.

För att göra vårt ECI till en framgång är det viktigast att få brett stöd från många olika organisationer, föreningar och grupper som kommer att arbeta tillsammans för att samla in minst en miljon underskrifter.

Om du vill stödja detta ECI Stop (((5G))) – Var uppkopplad men skyddad, vänligen kontakta Europeans for Safe Connections: stop5Geci@protonmail.com

© 2024 Europeans for safe connections.