Nyheter ec.europa.eu 7 October 2021

Kommissionen beslutar att registrera ett nytt europeiskt medborgarinitiativ

I dag beslutade Europeiska kommissionen att registrera ett europeiskt medborgarinitiativ med titeln "Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected" (Stoppa (((5G))) - Var uppkopplad men skyddad).

Initiativtagarna uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning för att bättre skydda alla former av liv från vissa påstådda risker med radiofrekventa elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning, för att skydda mot vissa andra påstådda miljökonsekvenser av 5G och relaterad digitalisering, och för att säkerställa ett effektivt skydd, inklusive mot cyberbrott, av personuppgifter som behandlas med dessa nya former av kommunikationsteknik.


Källa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21 4995

© 2024 Europeans for safe connections.