Supporters 27th January 2022

Brev från docent Ptacek

Brev till stöd för medborgarinitiativet Stop(((5G)))

Forskare har inget intresse av att hindra utvecklingen.
I stället kommer de, som har förmågan att lägga märke till vad som händer runt omkring dem, att upptäcka och demonstrera strålningens negativa effekter.

All strålning har en magnetisk komponent utöver den elektriska komponenten. När en ledare rör sig inducerar den en elektrisk ström. Vare sig det är blad som rör sig i vinden, en fågel eller ett bi. Kroppens elektrolyter gör dem alla till ledare.

Enligt de nuvarande gränsvärdena för exponering, oavsett om det är ICNIRP:s eller tjeckiska standarder, är uppvärmning av vävnad och de fysiologiska effekter som följer därav, det enda man tar hänsyn till. Jag anser att om upphettning av vävnad uppstår, är det snarare en varningssignal än en irrelevant signal. Mänskliga organ, till vilka huden hör, är komplicerade cellstrukturer som i sig själva har en komplex struktur, och är känsliga för den interna balansen mellan de komponenter och element som ingår i dem. Men förutom människan finns samma sak i allt liv i naturen där ute - virus, bakterier, växter och djur. Växter har lika komplexa celler som djur.

Så, om vi inte stoppar utbyggnaden av kommunikationsnäten på grund av upphettning av vävnad, vilket i sig är ett allvarligt fenomen, så låt oss skjuta upp det några år och be forskare vid våra universitet att göra experiment kring hur strålningsexponering påverkar bakterier, tillväxt och överlevnad av celler hos svampar, alger, mossor och lavar, mikroorganismer i jorden, frön och växter - enhjärtbladiga (gräs, sädesslag), flerhjärtbladiga (barrträd) och tvåhjärtbladiga (lövträd), samt alla typer av djur - amfibier, kräftdjur, insekter, inklusive bin och andra pollinatörer, fåglar - äggkläckning och efterföljande utveckling samt andra experiment som jag gärna hjälper till att välja ut.

Mitt stöd till initiativet "Stoppa (((5G))) – håll dig uppkopplad, men skyddad" föranleddes av att fåglarna i parken nära min bostad har minskat betydligt i och med det ökande antalet sändare för mobiltelefoni på hustaken i Brno under de senaste åren. Förra året och i år, har inga korpar flyttat in över vintern, medan hundratals korpar tidigare flög in i gryningen. Alla lönnar (Acer platanoides) i innerstaden har löv med atypiskt rödfärgade bladränder, som de fäller tidigare.

Med tanke på de negativa effekter som strålning har redan i dag, bör vi inte tillåta ännu högre frekvenser, utan att genomföra detaljerade experiment, på allt från molekylär nivå till organnivå. Låt oss inte acceptera att nya kommunikationsnät tillåts att oåterkalleligt byggas, utan att tester först genomförs.


Vladimír Ptáček
Doc., RNDr., CSc.
http://www.sci.muni.cz/ptacek/
Brno, Tjeckien

© 2024 Europeans for safe connections.