Supporters 7th November 2021

Brev från professor Bardócz

Brev till stöd för EU-medborgarinitiativet
”Stop (((5G))) – Var uppkopplad men skyddad”

Marie Curie räddade många liv genom att bära en radioaktiv isotop under en längre tid. Hennes frivilliga och självförvållade experiment innebar mycket lidande och ledde till sist till hennes egen död. Hennes uppoffring var dock inte förgäves då den fick mänskligheten att uppmärksamma farorna med olika typer av strålningsskador.

Inom den moderna fysiken och biologin är man redan medveten om effekterna av elektromagnetisk strålning på olika frekvenser samt olika energier och dess påverkan på olika biologiska system. De skadliga effekterna från andra, tredje och fjärde generationens elektromagnetiska strålning har beskrivits i ett antal vetenskapliga publikationer, och, här från olika effekter på hjärtat till försämrad fertilitet. Dessa teknologier infördes utan respektive befolkningars medgivande. Man berättade inte om farorna, utan lyfte endast fram fördelarna.

När det gäller 5G så har inga grundläggande tester genomförts. Eller om så är fallet så har resultaten inte tillgängliggjorts för allmänheten. Vi har idag inte kunskap om 5Gs effekter på olika pollinerare, växter, fåglar, våra djur samt för oss människor. Vi vet inte vilka nivåer av strålning vi tål utan att vår hälsa tar skada, samt vilka nivåer av strålning som redan skadar vår hälsa. Återigen så framhålls i olika annonser endast fördelarna som snabbt internet, bättre tillgänglighet, snabbare nedladdningar, fördelarna med trådlösa elmätare - inklusive hur mycket energi vi kan spara med dessa och så vidare.

Det verkar inte bättre än att den globala utbyggnaden av 5G tillåtits utan att några utredningar kring teknikens säkerhet genomförts. Och återigen så deltar vi nu i ett okontrollerat experiment, utan vårt samtycke. De som nu beslutar om vår säkerhet är regeringskontrollerade företag i stället för statliga myndigheter och experter; myndigheter gentemot vilka vi nu inte ens kan protestera. Vi vill nu inte bli försökskaniner mot vår egen vilja.


Zsuzsa Bardócz
Professor, biolog, D.Sc.
och alternativ Nobelprisvinnare inom genforskning
Ungern

© 2024 Europeans for safe connections.