Supporters 7th November 2021

Brev från professor Tanka

Brev till stöd för The European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected”

Varje liv är unikt och går inte att göra en exakt kopia av. Det är anledningen till att förebyggande åtgärder och försiktighet är huvudprinciperna för hälsa, liv och miljön inom EU. Det ligger i allra högsta grad i allmänhetens intresse att de offentliga myndigheterna ansvarar för att förhindra att elektromagnetisk mikrovågsstrålning från 5G skadar och utsätter människor och djurliv för fara. Trots att strålningen i sig är osynlig så kan ingen idag förneka att samma strålning inom ett specifikt frekvensområde hos människor orsakar en liknande form av oxidativ stress samt död genom kvävning som viruseffekterna i slutskedet av Covid19.

EU har nu lagt grunden till utbyggnaden av 5G i Europa, utan att hänsyn har tagits till ovan nämnda skyddskrav för både människors hälsa och för vår natur. I stället har EU hindrat medlemsländerna från att själva bestämma miljökraven kopplade till investeringen. 5G kräver heller inget miljötillstånd. Detta faktum bryter grovt sett mot Försiktighetsprincipen: Den miljöpåverkande operatören behöver inte bevisa att den strålningsexponering samma operatör medverkar till orsakar någon form av skada eller risk för någon; nu eller i framtiden. Det vore samtidigt i linje med EUs försiktighetspraxis att dess miljömyndighet ser strålningsexponering som den största faran för både människor och djurliv. Och därav måste både implementering och aktivering av 5G vara underställt EUs miljölagar kopplat till vetenskapligt säkerställda resultat.

I motsats till detta, i det lagstadgade undantaget för miljöanvändaren, anses däremot även kravet i EU:s miljölagstiftning på att organisera sin egen verksamhet i händelse av risk för miljöskador på grundval av bästa tillgängliga teknik och teknologi – vilken  bevisligen eliminerar riskkällan - vara obefintligt, samtidigt som det åtminstone minimerar alla dess olika risker.

The European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected” tar största möjliga hänsyn till effektiva krav på skydd för människor och djurliv, syftandes till eliminering av elektromagnetisk mikrovågsstrålning. Samtidigt är det viktigt att hanteringen av elektromagnetisk mikrovågsstrålning är kopplad till effektiv social kontroll, både globalt och lokalt. Initiativet måste stödjas av miljontals EU-medborgare om EUs lagstiftning ska kunna skydda liv inom detta område.


Endre Tanka
Jurist och professor emeritus
Ungern

© 2024 Europeans for safe connections.