Supporters 21st February 2022

Brev från professor Buchner

Rekommendation om att underteckna detta 5G ECI

Radiovågor, eller mer generellt "icke-joniserande strålning", kan vara farligt, särskilt på lång sikt. De radiofrekventa vågorna kan skada människor på många sätt: huvudvärk, näsblod, tinnitus, hjärtarytmi, infertilitet och till och med cancer och förändringar i arvsmassan. Vi har ännu inte förstått varför vissa patienter drabbas, medan de flesta människor inte har några problem, trots att dessa negativa effekter har varit kända i nittio år. Även djur och växter påverkas.

De nuvarande gränsvärdena för denna strålning ignorerar dessa fakta. De skyddar endast mot uppvärmning av vävnaden, men skador uppstår redan av mycket svagare strålning. Därför är det hög tid att anpassa gränsvärdena till forskningsläget. Detta kommer att befria många människor från svårt lidande och bidra till att bevara våra barns och barnbarns genetik.

Lägre gränsvärden innebär inte att våra smarttelefoner inte längre kommer att fungera. Det gör bara en noggrannare planering av alla sändare nödvändig.

Detta ECI är en viktig chans att förbättra situationen och att skydda människor, djur och växter. Var snäll och skriv under!


Klaus Buchner
Prof. Dr. Dr. habil.
Pensionerad professor vid tekniska universitetet i München (matematisk fysik)
Fysiker, politiker, tidigare förbundsordförande för det ekologiska demokratiska partiet ÖDP (2003-2010), från 2014 till juli 2020 ledamot av Europaparlamentet för ÖDP.
Tyskland

© 2024 Europeans for safe connections.