Supporters 30 september 2021

Brev från professor em Nyberg & professor Hardell

Till alla EU-medborgare som överväger att underteckna ECI-initiativet

Mer än 400 forskare och läkare (inklusive 80 professorer) har ställt sig bakom vår 5G-appell till EU, som kräver - liksom European Citizens Initiative (ECI) "Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected", att EU måste vidta åtgärder för att åberopa ett moratorium och tillämpa EU:s försiktighetsprincip för att skydda
hälsa och liv i Europa. Därför måste EU ”vidta alla rimliga åtgärder för att stoppa strålningsexpansionen” och för att minska riktlinjerna för elektromagnetisk strålning för att skydda miljön, insekter, djur och människor, särskilt barn och foster.

Vi som ansvarar för 5G-apellen (the 5G-Appeal) stödjer att du skriver under initiativet och att dess krav och förslag till lagar som ställs i initiativet implementeras av EU-kommissionen.

1. Dagens nuvarande ”säkerhetsriktlinjer” för radiofrekvens/mikrovågsexponering ger otillräckligt skydd, eftersom som sagt i 5G-apellen: ”Säkerhetsriktlinjer” skyddar industrin – inte hälsan” speciellt för barn, gravida kvinnor, pollinerande insekter, djur och växter. Därför måste lagar stiftas för att skydda allt liv från skadliga radiofrekvenser och mikrovågsstrålning.

2. 2. I överklagandet står det: ”5G leder till en massiv ökning av obligatorisk exponering för trådlös strålning”. Den strålning som orsakas av en massiv ökning av elektroniska enheter, antenner och satelliter hotar klimatet, den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Därför måste lagar stiftas som skyddar miljön från alla effekter av 5G och trådlös digitalisering.

3. I 5G-apellen uppmanar vi EU: ”Att vidta alla rimliga åtgärder för att stoppa 5G RF-EMF-expansionen tills oberoende forskare kan försäkra att 5G och de totala strålningsnivåerna orsakade av RF-EMF (5G tillsammans med 2G, 3G, 4G , och WiFi) kommer inte att vara skadligt."

Vi rekommenderar därför alla EU-medborgare att
underteckna detta initiativ – Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected – för en hälsosammare, säkrare och säkrare framtid för människor, särskilt barn i Europa".

Initiativtagarna till 5G-apellen till EU,


Rainer Nyberg
EdD, MPS, Professor emeritus
Vasa, Finland

Lennart Hardell
MD, PhD, Professor (pensionerad)
Örebro, Sweden

© 2024 Europeans for safe connections.